seminar.jpg

U organizaciji medžlisa IZ Vareš i World Vision u BiH u Varešu je sedmog i osmog decembra održan seminar Snaga porodice. Učesnici seminara su bili roditelji iz osnovnih škola Vareš i Vareš Mejdan.

Voditelji radionica su bili Saudina Beganović, Eldina Frljak, Zeid ef. Sokić, Nikica Lubura-Reljić, Adnan Salihagić i Sabrija Mehmedović.

Dobrodošlicu je iskazao glavni imam Ramiz ef.Zubača, koji je bio i učesnik radionica.

Testiranje metodologije, priručnika i samog realizovanja radionica sa krajnjim korisnicima-bračnim parovima i pojedincima Muftijstvo sarajevsko realizuje već tri godine. Medžlisi Sarajevo, Breza, a sada i Vareš su ovu vrstu aktivnosti imali na svom terenu. Planirano je da projekt uđe u redovne aktivnosti medžlisa, jer se pokazala velika potreba za ovom vrstom rada sa pojedincima i supružnicima.

Radionice tretiraju prošlost, sadašnjost i budućnost – prošlost u svrhu osvještavanja svega onoga što je pojedinac doživio u najranijem djetinjstvu, osobe koje su obilježile taj period i utjecaj svega toga na kasniji život. Sadašnjost tretira sve uloge pojedinca i supružnika, odgovornost koju imaju prema djeci, supružniku, familiji. Sve je protkano analiziranjem Kur'anskih ajeta, hadisa, priča. Na poseban način se tretira planiranje budućnosti uz obradu dove i kreiranje vlastitih dova od strane učesnika.

vares.jpg