savjet za administrativna pitanja

U četvrtak 04. jula 2019. godine u Sarajevu održana je redovna sjednica Savjeta za administrativna pitanja Muftijstva sarajevskog.

Sjednicom je predsjedavao Muftija, a prisustvovali su joj članovi Savjeta za administrativna pitanja predsjednici izvršnih odbora medžlisa Muftiluka sarajevskog, te rukovodioci službi Muftijstva sarajevskog.

U okviru dnevnog reda članovima Savjeta prezentirani su: Izvještaj o radu Muftijstva za 2018. godinu, Izvještaj o prihodima i rashodima za 2018. godinu, Budžet za 2019. godinu, Izvještaj o ramazanskim aktivnostima, Izvještaj o akciji zekata i sadekatu-l-fitra za 2019. godinu, Izvještaj o radnim posjetama Muftije i rukovodilaca službi medžlisima Muftiluka sarajevskog kao i druga pitanja iz domena rada ovog Savjeta.