Savjet za vp 21

U srijedu 03. jula 2019. godine u Sarajevu održana je redovna sjednica Savjeta za vjerska pitanja Muftijstva sarajevskog

Sjednicom je predsjedavao muftija sarajevski prof. dr. Enes ef. Ljevaković, a prisustvovali su joj članovi Muftijstva, članovi Savjeta za vjerska pitanja, glavni imami s područja Muftiluka sarajevskog, dekan Fakulteta islamskih nauka dr. Zuhdija Hasanović i direktor Medrese ”Osman-ef. Redžović” mr. Dženan Handžić, direktor Gazi Husrev-begove medrese dr. hfz. Mensur Malkić.

Tokom sjednice, u okviru dnevnog reda, prezentirani su: Izvještaj o ramazanskim aktivnostima Muftijstva i Izvještaj o akciji zekata i sadekatu-l-fitra za 2019. godinu.

Savjet za vjerska pitanja je pohvalio realizirane brojne aktivnosti, te poseban angažman imama i džematlija na području Muftiluka tokom mjeseca ramazana.