7a.jpg

Služba za vjerske i odgojno obrazovne poslove Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo je u periodu od 4. do 28. januara 2021. godine realizirala aktivnosti stručnog usavršavanja i edukacije muallima koji rade u mektebima.

 

Stručno usavršavanje se vrši svake godine tokom zimskog raspusta, a u ovoj školskoj 2020/2021. godini je realizirano oglednim časovima u 11 mekteba kod muallima: Dervo-ef. Hodžić, Maid-ef. Alađuz, Armin-ef. Jusupović, hfz. Osman-ef. Kalabić, hfz. Hikmet-ef. Džanko, dr. Adis-ef. Sultanović, Edin-ef Mrkulić, Amel-ef. Muminović, Muzafer-ef. Musić, Mirsad-ef. Đerzić i Sedin-ef. Trako. Nakon održanog sata svi prisutni muallimi uzeli su učešća u diskusiji u kojoj su dali svoje mišljenje o održanom satu, podijelili svoja iskustva, izazove i dileme.

 

Časovima je prisustvovao i glavni imam dr. Abdulgafar-ef. Velić, sa svojim saradnicima, a koordinator projekta je bio mr. Malik-ef. Šljivo, pomoćnik glavnog imama za mektebsku nastavu.

1-2.jpg

– Primjetno je da muallimi različito pristupaju mektebskoj nastavi, i onda kada su im isti tipovi sata, nastavne metode ili nastavna jedinica, što ovome projektu u smislu razmjene iskustava daje posebnu vrijednost. Svaki muallim na sebi svojstven način izvodi mektebsku nastavu, ali jako stručno i u skladu sa pedagoškim metodama. Imami sa svojim džematskim odborima, isto tako, vode računa prilikom organizacije mektebske nastave da uslovi u učionicama učenicima budu prijatni i da se osjećaju ugodno, kazao je mr. Malik-ef. Šljivo.

 

Stručno usavršavanje ovog tipa i svojevrsna doedukacija je od posebnog značaja za mlade muallime koji su imali priliku da se na praktičan način upoznaju sa metodama, načinima rada u mektebu i obradom različitih lekcija, te na ovaj način uče od iskusnijih kolega. Isto tako, kroz evaluaciju časa, muallimi su dijelili svoja iskustva, dileme i izazove sa kojima se svakodnevno susreću što je posebno značajno u kontekstu konstantnog unapređenja nastavnog procesa na terenu.

2b.jpg

 

(sarajevskimedzlis.ba)