U amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu 28. augusta 2017. godine, sa početkom u 9h, održano je redovno stručno usavršavanje nastavnika i profesora islamske vjeronauke osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Seminar je organizovao Fakultet islamskih nauka u saradnji sa Muftilukom sarajevskim i Prosvjetno-pedagoškim zavodom KS.

0 02 04 4b403fd64f8a71a96ba157830b63d4a9288ffdace0fd8adc61a79bc21b6e7871 full

Na samom početku, ašere je proučio prof. Ahmed Čolić, asistent na FIN-u. Zatim se u ime sarajevskog muftije prisutnima obratio njegov pomoćnik, dr. Abdulgafar ef. Velić. U svom inspirativnom govoru istakao je značaj predmeta Islamski vjeronauk u obrazovnom sistemu. Napomenuo je i to da je vraćanje Vjeronauke u obrazovni sistem najveći projekat Islamske zajednice u posljednjih 20 godina. U svom govoru, naglasio je da nastavnici i profesori islamske vjeronauke, imaju ključnu ulogu u odgoju mladih generacija. Njihovu vezu treba jačati uspostavljanjem čvršće veze sa imamima u džematima, kojima se te mlade generacije vraćaju. Samo u zajedničkom djelovanju ova dva faktora kroz odgoj mladih generacija nadati se je svijetloj budućnosti naše Islamske zajednice, naglasio je. Također, dr. Velić je predstavio i nekoliko značajnih projekata koje veoma uspješno implementira Muftiluk sarajevski. Posebno je izdvojio projekte „Mreža mladih“ i „Kurs islama“, koji su u godini koja je iza nas pokazali zapažene rezultate. Tim povodom pozvao je prisutne nastavnike i profesore islamske vjeronauke da se od naredne akademske godine pridruže ovim projektima, i potencijalom svojih učenika ojačaju redove „Mreže mladih“ Muftiluka sarajevskog.

0 02 04 018c9dd9de4017a2b87cf64823dc7678e442c1219c8980e0f56decef67055fcc full

Nastavnici i profesori islamske vjeronauke su također, imali priliku čuti i predavanja eminentnih predavača. Prof. dr. Haris Cerić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, govorio je na temu: „Inkluzivno obrazovanje kao način prevazilaženja predrasuda i socijalne distance“.
Dekan Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Zuhdija Hasanović, govorio je na temu: „Angažirana duhovnost kao pretpostavka za izgradnju zdravog društva“. Nakon ovog dijela, napravljena je pauza za namaz i ručak, a potom se pristupilo i trećem modulu.

0 02 04 deb7dcca5f903cc94e6b9f0dfe3b27210570f17818a5b080a7498d599fe0568d full

Doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević sa Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, govorila je na temu: „Pisanje ishoda učenja u Islamskoj vjeronauci (predavanje i radionica)“. Nakon svakog od ovih modula vođena je diskusija. Na samom kraju, nastavnici i profesori islamske vjeronauke preuzeli su materijale koje su za njih pripremili predavači, a na osnovu kojih će još jednom, dodatno proći kroz sadržaje ovogodišnjeg stručnog usavršavanja. Seminar je završen u 16h.

Semir Salihović,
Profesor religijske pedagodije