U Ali-pašinoj džamiji u Sarajevu, u petak, 15. septembra, nakon nekoliko desetljeća održana je prva…