U ponedjeljak 22. januara 2024. godine, poslije akšam namaza, u sarajevskoj Carevoj džamiji upriličen je svečani program promocije pet polaznika Škole hifza Muftijstva sarajevskog punkta Sultan Fatihove Careve džamije.

Amina Oruč, Džana Imamović, Nejla Jamaković, Ismail Demir i Kenan Mulović su pred svojim muhafizzima, hafizom Sadrudinom Išerićem i hafizom Hamdom Smolom, završili sa učenjem stranica Kur'ana napamet. Pred njima je u narednom periodu priprema za polaganje pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u BiH i stjecanje titule hafiza Kur'ana Časnog.

Muhafiz Sadrudin Išerić, imam Careve džamije u Sarajevu, je iskazao posebnu radost i ponos zbog uspjeha promoviranih polaznika, te naglasio da uz Božju pomoć u 2024. godini očekujemo isti uspjeh za još šest polaznika Škole hifza Muftijstva sarajevskog.

Ono što je posebno interesantno i što često želim da potenciram jeste da je agresija na Bosnu i Hercegovinu doista bila jedan vid milosti Svevišnjeg Gospodara prema nama. Ako uzmemo u obzir da smo krajem 1970-ih i početkom 1980-ih godina bili u jednom strahu da li ćemo imati ponovo novih hafiza u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, do današnjeg vremena kada pogledamo da mi sada brinemo o djeci koja su osnovnog obrazovanja, koja žele da uče hifz, a neki od njih su i završili, hvala dragom Allahu, to nam govori koliko smo mi napravili veliki iskorak da ga je teško pojmiti – rekao je hafiz Išerić.

Ispred Muftijstva sarajevskog prisutnima se obratio pomoćnik muftije sarajevskog za vjerske poslove i obrazovanje dr. Samed Omerdić, prenijevši srdačne selame Muftije prof. dr. Nedžada Grabusa kao i iznimnu naklonost Muftijstva za daljnji rast i razvoj Škole hifza.

Upjeh i radost koji večeras obasjavaju našu voljenu Carevu džamiju u Sarajevu i griju naša srca, istinski su pokazatelji ispravnosti naše afirmacije kao i našeg posebnog odnosa prema Kur’an-i Kerimu. Čestitam svim polaznicima Škole hifza na ustrajnosti i posvećenosti, te iskazujem posebnu zahvalnost muhafizzima na uloženom trudu kao i roditeljima polaznika koji uz projekat Škole hifza daju nemjerljiv doprinos afirmaciji i promociji misije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, istakao je dr. Omerdić.

Broj upisanih polaznika Škole hifza na punktu Sultan Fatihove Careve džamije je 109 i oni su podijeljeni u pet grupa, prema planu i programu Škole hifza Muftijstva sarajevskog. Na kraju programa, polaznicima su dodijeljene simbolične novčane hedije iz fonda koji je formiran uz podršku džematlija i prijatelja džemata Careve džamije.