Adna Zulić i Sabrija Mehmedović  koordinatorice za socijalna pitanja i imam u džematu Kobilja Glava Vehbija ef.Makić  posjetili su porodicu Hodžić Hanife na Kobiljoj Glavi. Muž boluje od PTSP-a  i  radi na održavanju bašta kada ga neko pozove. Porodica je zbog bolesti kćerke doselila iz Olova  i sad su podstanari. Majka je kćerki darovala bubreg i iako je organizam prihvatio organ, potrebne su stalne kontrole. U vrijeme posjete kćerka je bila smještena na Kliniku zbog pretraga. Pored toga ona   ima problem sa sluhom, a sin sa vidom.  To ga nije obeshrabrilo, već vrijedno uči i priprema  ispite na Fakultetu političkih nauka.