okruglis_sto.jpg

Bismillahi-r-rahmani-r-rahim

Poštovani prisutni, sve vas selamim i pozdravljam i zahvaljujem vam se na prisustvu otvaranju manifestacije “Dani bosanske duhovnosti – Karići 2019.” i okruglom stolu o istaknutim alimima visočkog kraja u XX stoljeću, kojim otvaramo kulturno-vjerske aktivnosti u sklopu ove manifestacije.

Posebno selamim i zahvaljujem učesnicima današnjeg okruglog stola, uvaženim profesorima: akademiku Enesu Kariću, profesorima Hilmi Neimarliji i Ismetu Bušatliću,  dr. Feridu Dautoviću, direktoru Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, kao i domaćinima: medžlisima Islamske zajednice Visoko i Gračanica – Visoko i Medresi Osman ef. Redžović.

Dovište na Karićima spada u red naših najstarijih i najpoznatijih dovišta, posebno na širem području Vareša, Olova, Kaknja, Visokog i Breze. Dova na Karićima kod Vareša ima svoj ustaljeni termin i program, koji se primjenjuje stoljećima, i u tom dijelu zadržano je naslijeđeno stanje. Budući da u sastavu našeg Muftijstva imamo šest medžlisa u pet općina koje pripadaju Zeničko-dobojskom kantonu, koji se prostiru na teritoriji čije muslimansko stanovništvo baštini tradiciju okupljanja u određeno vrijeme na određenim lokalitetima – dovištima i učenja dova, uz naglašen sufijski – derviški kolorit, na Savjetu Muftijstva za vjerske poslove donijeli smo odluku da se u okviru Dove na Karićima u svim spomenutim medžlisima održe prigodne kulturno-vjerske aktivnosti pod zajedničkim nazivom “Dani bosanske duhovnosti”. Uz manifestaciju praktične duhovnosti na Karićima, želimo dati doprinos i naučnom rasvjetljavanju fenomena specifičnih oblika autentične bosanske duhovnosti na ovim područjima, koja prema nekim istraživačima seže u daleku prošlost, u nekim drugačijim formama primjerenim tom vremenu i njegovim religijskim tradicijama. Vjerujem da smo svi duboko svjesni činjenice da je islam doktrinu tevhida – čistog monoteizma izdigao na najviši pijedestal vrijednosti i da kao muslimani ne smijemo dopustiti da naše vjerovanje i djelovanje pomuti primjesa bilo kakvih sadržaja koji mijenjaju karakter spomenute temeljne doktrine islama.

Naša ulema potrudila se da zborovanja i okupljanja Bošnjaka u određeno vrijeme na određenim mjestima – zborištima i molitvištima, koja sežu u duboku prošlost, profilira u islamski prihvatljive forme dove (kišna dova, hair dova, dova zahvalnosti Bogu), zikra – mevluda, učenja Kur’ana, zajedničkog klanjanja namaza i sl. Sličnih korekcija i transformacija predislamskih običaja i adeta bilo je i za vrijeme Muhammeda a.s. Običaji i adeti koji po sebi nisu bili moralno neprihvatljivi i štetni, nakon neophodne profilacije i pročišćenja, inkorporirani su u sveukupnu tradiciju islama. Tradicija okupljanja na dovištima za nas je važna iz više razloga, od kojih posebno ističem dva. Prvi razlog je potvrda naše etno-geneze i vezanosti za autohtono stanovništvo Bosne, i drugi razlog je jačanje naše vezanosti za našu domovinu Bosnu posredstvom neposredne veze sa određenim toponimima, sa prirodnom sredinom, posebno sa našim brdima, planinama, platoima, izvorištima vode i sl., a sve to su Božiji ajeti i alameti koji ukazuju na savršenstvo i svemoć Svevišnjeg Stvoritelja. Ljubav prema rodnoj grudi, prema domu i domovini nije u koliziji s učenjem islama. Ove i slične manifestacije nemaju za cilj da budu supstitut bilo kojem islamskom obredu i učenju, već naprotiv, podupiru i osnažuju naš vjerski identitet, pružaju nam priliku da saznamo ili obnovimo naše spoznaje i znanja o vrijednostima i učenjima naše vjere, da se bolje informišemo o našoj historiji i domovini, pomažu nam da duhovno ojačamo, popravimo naše ponašanje na bolje i odstranimo od sebe loše navike i adete. Nadam se da će i ova manifestacija dati svoj doprinos na tom planu. Hvala vam još jednom za vaše učešće. Proglašavam manifestaciju Dani bosanske duhovnosti- Karići 2019. otvorenom.