P1530851

Jučer je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović u pratnji muftija sarajevskog prof. dr. Enesa ef. Ljevakovića i direktora Vakufske direkcije dr. Senaida Zajimovića posjetio lokalitet Kalin hadži Alijine džamije u Sarajevu te izvršio uvid u dosadašnji tok arheoloških istraživanja na ovoj lokaciji. Jučerašnjoj posjeti prisustvovao je i načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić. Kako je jučer istaknuto, aktivnosti protiču planiranom dinamikom a još uvijek se radi na idejnom rješenju budućeg izgleda ovog lokaliteta nakon zaštite i konzerviranja arheoloških iskopina.

Inače, istraživanja ovog lokaliteta Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini realizira u saradnji sa Općinom Centar, a za te potrebe angažiran je Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo. Cilj istraživanja je da se završi započeto arheološko istraživanje cijelog areala nekadašnjeg kompleksa Kalin hadži Alijine džamije sa mezaristanom i eventualnim drugim ostacima na tom prostoru, a preko arheoloških nalaza bi se popunila jedna praznina u naučnom pogledu kada je u pitanju izučavanje prošlosti Sarajeva, a samim tim i Bosne i Hercegovine.

O Kalin hadži Alijinoj džamiji

Vakif Kalin hadži Alija je sagradio, 1535. godine, džamiju i mekteb na prostoru gdje je nekada bila mala livada (turski čajirdžik), pa je otuda i mahala Kalin hadži Alijine džamije poznata kao Čajirdžik mahala.

Pretpostavlja se da je ova džamija sagrađena oko 1535. godine i pominje se kao jedna od ljepših džamija u Sarajevu. Građena je od ćerpiča, prekrivena ćeramidom, i imala je kamenu munaru. Bila je osrednje veličine, s kamenom munarom i krovom od šindre i ćeramide. Enterijer je bio od drveta. Harem džamije je bio ograđen zidom od ćerpiča, s nekoliko prozora s gvozdenim demirima. U zidu harema, prema ulici, nalazila se kamena zidana česma. Džamija se sa svojim dvorištem prostirala do obala Miljacke. Uz džamiju je bio i Mekteb, za koji se ne zna kada je sagrađen, a nije poznata ni njegova tačna lokacija. Može se jedino pretpostaviti da se nalazio oko 15 m udaljen od istočnog ugla džamije na sadašnjoj parkovskoj površini.

Rušenje ovog sakralnog, funeralnog i obrazovnog kompleksa izvršeno je 1947.godine. Na prostoru na kojem se nalazila džamija ostala je prazna površina, koju sa zapada i juga omeđuju stambene zgrade zbog kojih je ovaj kompleks i srušen.

www.islamskazajednica.ba

 

P1530835P1530864