asura.jpg

Prema Takvimu Rijaseta IZ u BiH deseti dan mjeseca muharrema 1442. hidžretske godine koji se u islamskoj tradiciji naziva Danom ašure ove godine je u subotu, 29. augusta 2020. godine. Preporuka Muhammeda a.s. je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca.

 

Kako stoji u predajama, Poslanik, a.s., je za  vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti  dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je Jevreje kako poste Ašuru, pa je u tom smislu i slijedeća predaja koju prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhu: “Došao je Poslanik, a.s.,  u Medinu i vidio je Jevreje kako poste Ašuru, pa je upitao: “Šta je ovo?” Rekli su: “Ovo je lijep dan, dan u kojem je spašen Musa, a.s., sa Benu Israelćanima, od njihova neprijatelja, pa ga je Musa postio.” Rekao je: “Meni je Musa bliži od vas!” – pa je postio i naredio drugima da poste. (Buharija)

 

Posteći ašuru i dan prije ili poslije mi slijedimo sunnet Poslanika a.s.. Preporuka je Poslanika, a.s., da se pored desetog dana muharrema posti dan prije ili dan poslije, kao što stoji u hadisu: “Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je Poslaniku, a.s., nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!” Rekao je Poslanik, a.s.: “U narednoj godini ćemo inšallah postiti i deveti dan!” Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik, a.s., preselio te godine!” (Muslim)

 

Kada su ga pitali o danu ašure, Allahov Poslanik je rekao da je post ašure uzrok praštanja grijeha učinjenih u protekloj godini: “Post ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim).

post-ramazan.jpg

Dan ašure je dobrim dijelom zastupljen u muslimanskim masama, ali njegovo obilježavanje mora biti u skladu sa Kur’anom i sunnetom.

 

Među Bošnjacima ovaj se dan obilježava posebnim vjerskim programima, običaj je da mnoge porodice toga dana pripremaju i kuhaju jedno posebno jelo koje se zove ašure, slično kompotu, ali od raznih zrnastih plodova, suhog voća i začina. Time se podsjećamo na dan kada je po predaji, Nuh, a.s., nakon potopa dao da se od ostatka namirnica pripremi jelo za preživjele. Širom muslimanskog svijeta pa i kod nas, hašura je poznata kao slatka smjesa od žitarica, zrnevlja, smjesa kuhana i jede se desetog dana muharema.

 

Prema hadisu kojeg prenosi Ibn Abbas r.a., desetog muharrema je nekoliko poslanika spašeno iz opasnosti koje su im prijetile tokom njihove misije: oprost Ademu a.s., oslobođenje Junusa a.s. iz utrobe kita, izbavljenje Jusufa a.s. iz bunara, uzdignuće Isaa a.s., ozdravljenje Ejjuba a.s., spašavanje Ibrahima a.s. od vatre, vraćanje vida Jakubu a.s. i početak vladavine nad Izraelćanima Sulejmana a.s. 

 

Pred nama je još jedna prilika da zaradimo dobro djelo i očistimo se od grijeha! Ne propustimo da  postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, ovih dana oživimo pritvrđeni sunnet našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da zaradimo hajr, da steknemo ljubav Allaha, dželle še’nuhu, da Mu se i na ovaj način približimo i da Mu iskažemo pokornost.

 

(islamskazajednica.ba)