nova-1443-hidzretska-godina-u-ponedjeljak-9-augusta-dan-asure-18-augusta23082.jpg

Nova hidžretska godina nastupa 1. muharrema, koji ove godine odgovara datumu 9. augusta.

 

Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća deset dana od godine sunčevog kalendara. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, neka je Allah s njim zadovoljan, a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra-preseljenje Muhameda, neka je mir i spas Božiji na njega, iz Mekke u Medinu.

 

Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, neka je spas i mir Božiji na njega. Muhamed, a.s., je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik je a.s. napustio noću svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti. 

 

Molimo Uzvišenog Allaha da nam nastupajuću godinu učini berićetnom i plodonosnom, a da u naše međusobne odnose unese više topline, razumijevanja i ljubavi. Sretna Nova 1443. hidžretska godina.