Muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus sinoć je posjetio Lubinu džamiju na Vratniku, Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, gdje je okupljenim vjernicima uputio prigodne poruke.

Podsjećajući da post ibadet koji nas može snažno usmjeriti do visokog nivoa pobožnosti, muftija je ukazao na potrebu izvršavanja i ibadeta sadekatul-fitra.

– Allah Uzvišeni nam u toku ramazana da ibadete, kao i priliku da sve to očistimo kroz sadekatul-fitr. Zato je Muhammed, a.s., govorio da post lebdi između neba i zemlje, dok se ne očisti sadekatul-fitrom. Vjerujem da smo mi od onih vjernika i vjernica koji čiste svoj post i svoj imetak – kazao je muftija Grabus.

Muslimani su u prethodnim danima obilježili Lejletul-bedr i Fethu-Mekke, a muftija Grabus je podsjetio na svevremene poruke ovih događaja.

– Sjetimo se da je Muhammed, a.s., pozivajući svoje najbliže rođake i sugrađane u vjeru, proživio bojkot. Neki od njegovih najvećih protivnika bili su njegovi najbliži rođaci. Neki su mu savjetovali da proklinje svoje savremenike, a on izriče veliku misao – Ja nisam poslan da proklinjem, ja sam poslanik milosti. Mi smo njegovi sljedbenici i molimo Allaha da milost spusti na nas – kazao je muftija Grabus.

Podsjetio je i na historijski događaj potpisivanja Ugovora na Hudejbiji, nakon čega su Muhammedu, a.s., objavljeni ajeti sure Feth.

– Objavljen mu je ajet Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu. Poslanik tada kaže “Objavljen mi je ajet koji mi je draži od čitavog dunjaluka”. Ashabi su kazali: “Blago se Tebi Božiji Poslaniče!” Allah je obradovao Poslanika, zato što samo Allah može spustiti smirenost i rahmet u ljudska srca. Tragamo za mirnoćom u vjeri kroz učenje ovih ajeta, jer nam Allah poručuje da će on uvijek biti uz nas. Allah ima svoje vojske nebesa i zemlje, koje mi ne vidimo – naglasio je muftija u svom obraćanju.

Istaknuo je da se ramazanskim bereketom naši safovi poprave i učvrste.

– Allah nas svojim blagoslovom poveže i pomogne da se sastajemo i potvrđujemo svoje vjerovanje kao zajednica, kao džemat, kao kolektivitet – poručio je muftija.

Također, naglasio je da musliman, bez obzira u kakvoj situaciji bio, ima povjerenja u Allaha Uzvišenog.

– Niko se ne treba brinuti za islam, on je kao voda, nezaustavljiv. Pitanje je šta će biti s nama muslimanima, kakvi ćemo biti, možemo li se mjeriti prema islamu, prema idealu koji je postavljen. Moramo biti svjesni da neke rezultate ne možemo odmah vidjeti. Ovo čemu večeras svjedočimo, posijali su oni prije nas, poput rahmetli Fejzulaha Hadžibajrića i rahmetli hafiza Mahmuda Traljića.

Oni su tada ulagali svoje napor i znanje, kao što mi danas ulažemo trud za dobrobit naše zajednice.

Pobjeda, feth, nada koju nam je Allah dao i sve što govorimo o vjeri je veliko uvjerenje i povjerenje u Allaha – zaključio je muftija Grabus.