Menu

Muftijstvu sarajevskom pripada deset medžlisa; Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, Medžlis Islamske zajednice Visoko, Medžlis Islamske zajednice Kakanj, Medžlis Islamske zajednice Breza, Medžlis Islamske zajednice Vareš, Medžlis Islamske zajednice Olovo, Medžlis Islamske zajednice Kaljina, Medžlis Islamske zajednice Kiseljak i Medžlis Islamske zajednice Fojnica.

Muftijstvo sarajevsko obuhvata područje 20 općina i proteže se na četiri kantona (Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski, Srednjobosanski i Bosansko-podrinjski), te dvije općine; Sokolac i Trnovo, koje se nalaze na području manjeg bosanskohercegovačkog entiteta.

Centralna džamija Muftijstva sarajevskog je Sultan Fatihova Careva džamija u Sarajevu.

careva dzamija 1472474785