LIČNA KARTA MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE GRAČANICA
Naziv medžlisa Medžlis Islamske zajednice Gračanica-Visoko
Adresa Loznik 6, 71300 Visoko
Tel/Fax 032 745 839
Email medzlisgracanica@gmail.com
Web adresa
Centralna džamija Gračanica
Broj džemata 9
Broj džamija 17
Broj mekteba 24
Drugi vakufski objekti 22
Broj imama 9
Glavni imam Senahid ef. Uzunović
Predsjednik Izvršnog odbora Kemal Baković
Džemati 1. Bištrani – Bištrani, Mali Trnovci, Bijelo Polje i Seoce                                                                     2. Buzići – Buzići i Upovac                                                                                                3. Dobrinje – Dobrinje i Slapna Gora                                                                                             4. Gračanica – Loznik, Veliko Čajno, Tramošnjik i Troholje                                                      5. Podvinci – Podvinci, Bogošići i Kokoščići                                                                   6. Porječani – Zagornica, Podvinje, Gornji Porječani i Grđevac                                              7. Uvorići – Uvorići, Kovačići, Donja Smršnica i Gornja Smršnica                               8. Veliki Trnovci – Veliki Trnovci, Dolovi, Šošnje, Bare, Lukovo Brdo i Lučići            9. Vijesolići – Vijesolići i Prhinje
O medžlisu Medžlis Islamske zajednice Gračanica-Visoko čine 9 džemata sastavljenih iz dva i više pripadajućih džemata sa približno 10.000 stanovnika. Medžlis se prostire većim dijelom na općini Visoko  te rubnim dijelovima općina: Breza, Vareš i Kakanj. Sjedište Medžlisa je na području općine Visoko u naselju Gračanica, Loznik 6. Na području Medžlisa djeluje medresa ”Osman-ef.Redžović” i dvije osnovne škole O.Š.”Musa Ćazim Ćatić” Veliko Čajno” i O.Š.”Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje.
Džemati Medžlisa imaju svoju vakufsku imovinu koju čine džamije, mesdžidi, gasulhane, imamski stanovi i zemljište koje je više ili manje obradivo i od istih se ne ostvaruju značajniji vakufski prihodi.
Prostor koji Medžlis pokriva je naseljen uglavnom muslimanskim stanovništvom i područje je koje tradicionalno prakticira vjeru i na primjeran način organizuje vjerski život i vjerske aktivnosti na ovom prostoru. Od znamenitih ličnosti iz vjerskog života koje su djelovale, živjele i ostavile neizbisiv trag na području Medžlisa su: Osman ef. Redžović, Salih Trako, šejh hafiz Mustafa ef. Mujić, Abdulah ef. Ganić, Sulejman ef. Fišek, Šefik ef. Beganović, Mirsad ef. Mahmutović kao i još uvijek živući: Džemal Salihspahić, hfz.Zilko ef. Žolja, Mustafa ef. Cerić.