Fojnica_carsijska_dzamija.jpg

LIČNA KARTA MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE FOJNICA
Naziv medžlisa Medžlis Islamske zajednice Fojnica
Adresa Bosanska 131
Tel/Fax 38730831225
Email mizfojnica@gmail.com
Web adresa www.medzlis-fojnica.ba
Centralna džamija Šaban Ahmed-ef. džamija (Čaršijska džamija)
Broj džemata 9 (devet)
Broj džamija 13 džamija (trinaest)
Broj mekteba 25 mekteba/mesdžisa (dvadesetpet)
Drugi vakufski objekti Dvije tekije (Oglavak i Vukeljići), pet turbeta i Vakufski administrativno-poslovni centar “MEDRESA”
Broj imama 9 (devet)
Glavni imam Rojo-ef. Edin, diplomirani imam
Predsjednik Izvršnog odbora Huseinbašić hadži Azem, dipl. pravnik
Džemati Čaršija, Dusina, Gornja Mahala, Ostružnica, Prokos, Ragale, Rizvići i Živčići
O medžlisu Prva muslimanska domaćinstva evidentirana su 1485. godine. Prva sagrađena džamija u Fojnici je Atik džamija, koju je sagradio Mustafa Hidr (Hadr), unuk Vojinov, 1551. Pretpostavlja se da je prva tekija u Fojnici sagrađena 1670. godine odmah do Šaban ef. džamije. Ova tekija djelovala je sve do 1945. kada su je spalili četnici povlačeći se iz Hercegovine. Druga tekija u Fojnici sagrađena je u Vukeljićima (Hukeljićima) 1780. godine. Nju je osnovao Husein Zukić Bosnevi. Treća tekija u Fojnici po vremenu nastanka jeste tekija na Oglavku, koju je sagradio Abdurrahman Sirri Sikirić 1816. godine. Tokom posljednje agresije džamija u Pločari Polju srušena je 11. novembra 1993. godine (adaptirana je 1996. godine) kao i tekija na Oglavku koja je poslije rata obnovljena. Iste, 1993. godine, srušen je mesdžid u Božićima i džamija u Lužinama, čija je adaptacija u toku. Svi ostali vjerski objekti oštećeni ili srušeni tokom rata su obnovljeni i rekonstruisani. Tokom 2023. godine planiran je završetak radova na izgradnji munare stare džamije u Lužinama/Gojevići, sanacija i adaptacija najstarije Atik džamije. Posebnost Medžlisa IZ-e Fojnica jeste i džamija na najvećoj nadmorskoj visini u Evropi. To je džamija na Prokoškom jezeru na nadmorskoj visini od 1666 metara. Pored 13 džamija, Medžlis raspolaže sa 25 mesdžida/mekteba, a u sklopu mekteba džemata Čaršija egzistiira i biblioteka “Šaban Ahmed-efednija”. Znamenite ličnosti: Šejh hadži hafiz Husnija ef. Numanagić, Halid ef. Salihagić, Šejh Husein-baba Zukić, Dr. Šaćir Sikirić, Abdurrahman Sirrija itd.