55585998-d178-4ffc-bc6b-681eb0094cfb-tabhanska-dzamija-visoko.jpg

Glavni imam: Midhat ef. Čakalović. VSS, teolog

Predsjednik: Nusret Suša

Sekretar medžlisa: Fahrudin Bećirović, SSS, imam

Adresa: Kralja Tvrtka 31. 71300 Visoko

Broj telefona: 032 738 352

E-mail: mizvisoko@yahoo.com