LIČNA KARTA MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE KAKANJ
Naziv medžlisa MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE KAKANJ
Adresa 7. MUSLIMANSKE BR. 2; 72240 KAKANJ
Tel/Fax 032/557-701
Email prijemna.mizkakanj@gmail.com
Web adresa
Centralna džamija Čaršijska džamija
Broj džemata 32
Broj džamija 34
Broj mekteba 30
Drugi vakufski objekti 18 kuća, 5 stanova i 69 gasulhana.
Broj imama 24 stalno zaposlena imama i 4 mualime te 8 honorarno angažovanih imama
Glavni imam mr. Sulejmen ef. Čeliković
Predsjednik Izvršnog odbora mr. Nevzet Kovačević
Džemati (navesti imena svih pripadajućih džemata) Bićer-Ž. Stanica, Bijele Vode, Brežani, Brnj, Brnjic, Čaršija, Doboj, Desetnik, Dumanac, Donji Kakanj, Dubovo Brdo, Hodžići, Koprivnica, Hrastovac, Kakanj II, Kraljeva Sutjeska, Kučići, Kujavče, Luka, Nažbilj, Obre, Papratnica, Pope, Plandište, Starposle, Slapnica, Tičići,Tršće, Varda, Varalići, Zgošća, Zagrađe.
O medžlisu Medžlis IZ Kakanj, smješten u općini Kakanj koji je usidren na obalama rijeke Zgošće, pripada Muftijstvu sarajevskom. Nova upravna zgrada Medžlisa IZ Kakanj nalazi se u centru grada, pored Čaršijske džamija i u blizini gradskog trga sa sahat kulom.  Priču o ovom medžlisu vežemo za džamiju u Kraljevoj Sutjesci koja je prema narodnom predanju sagrađena još 1463. godine, u samo nekoliko dana, na mjestu u kojem je Sultan Mehmed Fatih odmarao sa svojom vojskom, prilikom osvajanja srednjovjekovnog grada Bobovca. I danas se svake godine, zadnjeg petka u mjeseceu augustu, održava prepoznatljivi tradicionalni mevlud u Kraljevoj Sutjesci. U zadnje dvije decenije Medžlis IZ Kakanj je prepozatljiv po: tradicionalnim manifestacijama “Večer Kur'ana” i “Proljeće srca moga”, projekat Sufara.ba interaktivna sufara, priručnik, websajt i aplikacija , ali i po brojnim drugim manifestacijama, aktivnostima te kontinuiranom napretku u svim segmentima svoga djelovanja. Važno je istači da je  ljetopisac Mula Mustafa Bašeskija zabilježio da se 1. jula 1781. godine s porodicom odselio iz Sarajeva u Zgošću kod Kaknja i tu se primio imamske dužnosti. Sa ponosom spominjemo i rahmetli prof. Abdulaha-ef. Čelebića, rođenog 10. jula 1961. godine u Donjem Kaknju, u općini Kakanj. Danas Medžlis IZ Kakanj sprovodi mnoge aktivnosti u vezi organizacije vjerskog života Muslimana na ovim prostorima, brine se o saradnji sa džematima na terenu, kao i institucijama i ustanovama na području lokalne zajednice kako bi se pokazala vjerska, društvena, kulturološka i organizacijska odgovornost i spremnost za sprovođenje i podršku svim progresivnim idejama i aktivnostima koje su u duhu Islama. Posebnu pažnju Medžlis IZ u Kakanj usmjerava na unapređenje i poboljšanje socijalno-ekonomskog statusa svojih službenika. Na kraju, primarni cilj Medlisa IZ Kakanj je da bude servis svim vjernicima kako bi oni nesmetano i u što kraćem roku riješili svoje zahtjeve.