olovo_gornje_olovo_02.jpg

Glavni imam: Esad ef. Pepić, VSS, teolog

Predsjednik: Osman Gurda, SSS, penzioner

Sekretar: Amir Muminović, VSS, diplomirani pravnik

Adresa: Gornje Olovo b.b., 71340 Olovo

Broj telefona 032 825 731

E-mail epepic@bih.net.ba