Glavni imam: dr. Abdulgafar ef. Velić

Predsjednik: Jusuf Zahiragić

Adresa: ul. Kračule 23,

ul. Bistrik do br. 8,

71 000 Sarajevo

Broj telefona: +387 33 238 602, +387 33 550 680

E-mail: info@medzlis-sarajevo.ba