Muftijstvo sarajevsko uz suradnju sa Humanitarnom organizacijom Međunarodni forum solidarnosti ”Emmaus” ovih dana organizira akciju prikupljanja humanitarne pomoći za narod Sirije. Akcija se organizira na području svih medžlisa i džemata Muftiluka sarajevskog.  Planirano je da akcija traje od 22. do 30. septembra 2017. godine, međutim zbog zahtjeva sa terena akcija će biti produžena do 06. oktobra 2017. godine.

Ovom prilikom još jednom pozivamo sve ljude dobre volje, fizička i pravna lica da uzmu učešća u ovoj akciji.