fakultet-islamskih-nauka-sarajevo.jpg

Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) danas obilježava 43. godišnjicu rada i postojanja Fakulteta, te je ovim povodom javnosti predstavio bilten “Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu 2015-2020”.

 

Ova publikacija nastoji predstaviti najznačajnije aktivnosti koje su zaposlenici Fakulteta, posebno nastavnici i saradnici, studenti i svi oni koji blisko sarađuju sa Fakultetom vršili u posljednjih pet godina, od januara 2015. do kraja augusta 2020. godine.

 

Kako se navodi u uvodu ovog biltena, nastavljajući višestoljetnu tradiciju visokoškolskog islamskog obrazovanja na balkanskim prostorima, kao najstarija naučno-obrazovna ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i punopravni član UNSA, Fakultet islamskih nauka nastoji ispuniti svoju misiju obrazovanja dobrog čovjeka koji će kao kompetentan imam, vjeroučitelj i vjeroučiteljica, muderis i muderisa, teolog i teologinja dalje obrazovati mlade ljude snažnog moralnog integriteta, širokih vidika, koji će biti vjerni tradiciji i svjesni vremena i prostora u kojem žive i potrebe da budu maksimalno intelektualno i radno angažirani na putu dobra kako bi stanje u kojem se nalaze mijenjali nabolje.

 

S tim ciljem, uvažavajući potrebe i zahtjeve Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, šire društvene zajednice, kao i evropskog konteksta i potrebe da se muslimani što kvalitetnije integriraju u evropska društva, Fakultet je i u proteklim godinama razvijao nove i revidirao postojeće studijske programe, organizirao naučne skupove, lokalnog i međunarodnog karaktera, pokretao naučnoistraživačke programe razvijajući istovremeno infrastrukturne projekte koji omogućavaju naše nesmetano akademsko razvijanje i napredak i sve snažniju prepoznatljivost u jedinstvenom evropskom akademskom prostoru.

 

Publikacija je dostupna na ovom linku.

 

(Preporod.info)