7.jpg

U okviru službene posjete Muftijstvu sarajevskom delegacije Muftijstva bihaćkog, hatib u Carevoj džamiji u Sarajevu bio je muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić.

 

Džuma-namazu su prisustvovali i reisu-l-ulema IZ u Bosni i Hercegovini dr. Husein-ef. Kavazović, muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus sa saradnicima, te glavni imam MIZ Sarajevo dr. Abdulgafar-ef. Velić sa saradnicima.

 

Muftija Kudić je govorio o temi „Kako razumjeti Kur'an i kako živjeti s Kur'anom“.

 

– Danas, ovog 18. februara, nalazimo se u mjesecu redžebu između dvije mubarek noći: Lejlei-regaiba i Lejlei-miradža. Prva je poznata kao noć želja i nade, a druga je noć duhovnog i fizičkog uspinjanja. Mnogo je puteva kojima čovjek može doći do poimanja smisla i razloga svog postojanja na ovome svijetu, ali samo je jedan ispravan put koji treba slijediti. Zato svakodnevno u našim namazima učimo: ihdine siratal mustekim, uputi nas, Bože, na Pravi put. Taj ajet je odmah na prvoj stranici Kur'ana, a već na drugoj imamo odgovor – Allah nam odmah ukazuje na taj ispravni put i kaže: zalikel kitabu la rejbe fihi, to je Knjiga u koju nema sumnje. To je jedini ispravan put, put s Kur'anom, u koji nema sumnje, u kojem nema dilema i koji obuhvata sve zahtjeve ljudskog života – rekao je muftija na početku hutbe.

 

Kur'an dolazi u nizu objava koje su prethodile, a bile su objavljivane ljudima kroz historiju. Kur'an je pečat tim objavama i ta činjenica još više govori o njegovoj nadnaravnosti i bezvremenosti.

 

– On je knjiga za sva vremena, sadašnje i buduće vrijeme, ali je on i knjiga – podsjetnik o minulim vremenima. A koliko su ta prethodna vremena važna, govori i to da kazivanja o njima u Kur'anu zauzimaju zaista mnogo prostora. Jedno od najvažnijh učenja u Kur'anu jeste da naš život ima smisao, da on kroz svoje ajete ukazuje na samu esenciju čovjekova života. Da bismo ispravno razumjeli Kur'an, moramo potpuno shvatiti strukturu cjelovitog teksta, drugim riječima, uzimanje samo jednog dijela kur'anskog teksta može nas odvesti u potpuno pogrešno razumijevanje – naglasio je.

4.jpg - Muftija Kudić u Carevoj džamiji: Čitanje i ispravno razumijevanje Kur’ana unosi harmoniju među muslimaneMuftija Kudić je rekao kako je Kur'an svojim tekstom mu'džiza, ali da pored toga i svojom melodijom izaziva emocije kod osoba koje ne razumiju nijednu riječ Kur'ana.

– Razmislimo malo: ako je velika nagrada pripremljena za onog koji nauči samo dva ajeta, shodno hadisu Muhameda, a.s.: „Ko porani i nauči dva ajeta, bolje mu je nego da dobije dvije rasne deve“, onda se s razlogom pitamo kakva li je tek nagrada za onoga koji još i razmišlja o njima i nastoji ih primijeniti u svome životu. Čitanje, učenje i ispravno razumijevanje Kur’ana unosi harmoniju među muslimane, a njihove međusobne razmirice svodi na minimum – rekao je.

 

Neispravno razumijevanja Kur’ana može rezultirati svađom i razdorom, dodao je muftija Kudić.

 

– Jedne prilike je Omer, r.a., komentirao i pitao kako je moguće da se ummet razilazi kada im je jedan Poslanik, a i kibla im je ista. Poslao je po Ibn Abasa da odgovori na ovo pitanje, pa je Ibn Abbas rekao: “O vladaru pravovjernih, nama je objavljivan Kur’an i mi smo znali zašto je što objavljeno. Poslije nas će doći narodi koji će učiti Kur’an, a neće znati razlog i povod objave pojedinih ajeta, pa će se razilaziti, a kada se budu razilazili, onda će se svađati i međusobno boriti.“  Uvijek će biti onih koji će poricati istinu i uslijed namjernog poricanja istine, činit će zlo s namjerom da prosperiraju na ovome svijetu. Do svakog je ljudskog bića hoće li izabrati ispravan put ili stranputicu – naveo je muftija.

 

Ispravan put je put solidarnosti s drugima, znati da u svojim imecima treba odrediti dio za one koji nemaju, koji prose, ali isto tako i za one koji ne pružaju ruke, ali im je potrebna naša pomoć.

 

– Ispravan put je put prihvatanja da je istinit dolazak Sudnjega dana, a to je dan kada će nebo biti rastopljeno, a brda kao pramenovi vune- kako Kur'an – kaže: „Kada nijedan prijatelj neće pitati za svog prijatelja, za svoga bližnjega.“ Ispravan put je put pokornosti uzvišenom Bogu, jer u Kur'anu stoji: „ To su oni koji se svjesno okreću Allahu u molitvi, koji čuvaju namaz.“ Ovdje se ne radi samo o pukom fizičkom obredu nego je riječ o održavanju duha i duhovne potrebe. Ovdje je riječ o tome da se čovjek kloni hroničnog nezadovoljstva i razočaranja te da se usmjeri na plodna dostignuća, koja će ga voditi duhovnom rastu. Ne budemo li naše individualne i kolektivne uspone crpili iz plemenitog Kur'ana i tražili ispravan put na njegovim stranicama, naš duhovni rast će opadati i dovest će do nestanka unutarnje stabilnosti i trajnog zadovoljstva -istaknuo je muftija Kudić.

 

Moramo se čuvati sebičnosti i samosažaljenja, jer Kur'an nas upozorava na ove dvije kategorije koje se mogu naći kod svakog čovjeka, nastavio je.

 

– U suri El Mearidž Allah, dž.š., kaže: „Čovjek je, uistinu, stvoren malodušnim, s nemirnom naravi. Kada ga nevolja snađe brižan je, ispunjen samosažaljenjem, a kada ga zadesi dobro, on to sebično zadržava od drugih.“ Neispravno shvatanje Kur'ana i njegovo nerazumijevanje dovodi do nestajanja jednog dijela ove korisne nauke o razumjevanju Kur'ana. Da bismo mogli osjetiti blagodat Kur'ana, od nas se zahtijeva potpuna skrušenost i predanost Božijim riječima. Prema hadisu koji prenosi Ebu Derda, prvo što će nestati od ove korisne nauke je skromnost i skrušenost. On prenosi da je Poslanik rekao: „Najprije će nestati skrušenost i pobožnost i vidjet ćeš skupinu ljudi da ulazi u džamiju, a da među njima nema nijednog skrušenog čovjeka – naveo je u hutbi.

 

Muftija bihaćki pozvao je vjernike da provode vrijeme s Kur'anom.

 

– Znajmo da će nam Allah dati veći berićet u svemu pa i u vremenu koje slijedi. U Kur’anu se kaže: “Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov Pravi put na koji On ukazuje onome kome On hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na Pravi put neće moći uputiti.” I na kraju, zahvaljujem sarajevskom mutiji, dr. Nedžadu Grabusu na pozivu da održim hutbu ovdje, u Carevoj džamiji. Islamska zajednica na čelu s našim reisu-l-ulemom i svojim muftijstvima, prezentira autentičnu poruku dini-islama i svojim djelovanjem našu domovinu čini snažnijom. Allahu, podari nam takvaluk, očisti naše duše i ukaži nam na Pravi put – poručio je u Carevoj džamiji muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić.

5.jpg

6.jpg