U ponedjeljak i utorak 25. i 26. septembra 2017. godine, u Centru za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu, u organizaciji Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaset Islamske zajednice u BiH i Muftijstva sarajevskog održan je seminar pod nazivom ”Podrška radu organizacionih jedinica Islamske zajednice za poslovnu i uspješnu administraciju”.seminar 1 2

Seminaru su prisustvovali rukovodioci i sekretari organizacionih jedinica sa područja Muftiluka sarajevskog i Muftiluka goraždanskog. U plenarnom dijelu seminara prisutnima su se obratili muftija sarajevski dr. Enes-ef. Ljevaković, Ismail Smajlović direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Mensur Karadža šef Odjela za pravne poslove, mr. Mirsad Kalajdžić šef Odjela za standardizaciju i evidenciju, te konsultanti Valdet Peštalić i dr. Halil Gutošić. Moderator seminara bio je Rijad Delić sekretar Muftijstva sarajevskog.

Seminar je imao za cilj da obuči i usavrši odgovorne rukovodioce i sekretare organizacionih jedinica Islamske zajednice u BiH sa područja Muftiluka sarajevskog i Muftiluka goraždanskog, te stručno usavrši sekretare u oblasti pravne i administrativne podrške.

 Tokom dva dana obrađena su tri značajna segmenta rada administracije i to:

  1. Normativni akti Islamske zajednice u BiH i njihova primjena,
  2. Evidencije, gradnje i standardizacija u radu administracije Islamske zajednice,
  3. Umijeće komuniciranja, timski rad, planiranje i pisanje projekata.

 seminar 1 1