91552260_595813424347116_1166467191508303872_n.jpg

Opasnost širenja koronavirusa djelovala je na životni ritam društva i pojedinca. Svi su primorani vlastite obaveze, planove i navike prilagođavati novim mjerama, čiji je cilj spriječiti dalje širenje virusa.

Tako su i sve aktivnosti Mreže mladih usmjerene u nešto drugačijem pravcu. Premda su tokom proteklog mjeseca planirane tematske radionice, tradicionalni susreti i debate, tok njihove realizacije je zaustavljen do daljnjeg.

Međutim, aktivisti Mreže mladih, već navikli na vlastitu angažiranost, našli su različite načine da i u trenutnim okolnostima djelovanje Mreže mladih ne trpi. Tako je značajan broj omladinaca svoje slobodno vrijeme i vlastite sposobnosti stavio na raspolaganje zajednici tokom vremena krize.

91627738_250425049333490_7816843214614167552_n.jpg
Prije svega bismo trebali pomenuti podjelu zadataka aktivistima na osnovu starosne dobi. Obzirom da, prema preventivnim mjerama, mlađi od osamnaest godina nemaju pravo boravka izvan domova, sve aktivnosti koje se odvijaju vani, preuzeli su oni stariji od osamnaest godina.

92169080_2592845104293130_7305223574988521472_n.jpg
S druge strane, mlađi od osamnaest godina su se uključili u skladu sa vlastitim mogućnostima – iz svojih domova. Njihov angažman, o kojem će biti govora nešto kasnije, pouka je i poruka da svako vrijeme zaslužuje biti iskorišteno na pravi način. Onako kako stariji primjerom pokazuju kako iskoristiti vlastite mogućnosti za pomoć drugima, tako mlađi pokazuju kako iskoristiti vlastito vrijeme u bilo kakvim uslovima.

91613322_3394223887258590_9171802686654251008_n.jpg
Kada je riječ o aktivnostima članova starijih od osamnaest godina, važno je naglasiti kako je sav njihov angažman organizovan u koordinaciji sa zvaničnim institucijama. Tako su se na nekoliko punktova uključili kao volonteri pri Crvenom križu, dok je na drugim lokacijama ostvarena saradnja sa Merhametom i Kriznim štabovima lokalnih zajednica. Riječ je o aktivnostima kojima se nastoji pomoći zajednici i njenim članovima, a posebno se pobrinuti za trenutno ugrožene kategorije stanovništva.

91759267_267049000960224_2070120532400930816_n.jpg
Briga praktično manifestovana na različite načine; od prikupljanja materijalne pomoći, preko opremanja i distribucije paketa sa namirnicama, odlazaka u kupovinu onima koji imaju zabranu kretanja, do podjele zaštitne opreme i dezinfikacionih sredstava. Svaka navedena aktivnost, u ovisnosti od lokacije, realizovana je u okviru velikih akcija Crvenog križa, Merhameta ili općine.

91593768_1455353384673325_6742400593685381120_n.jpg
Članovi mlađi od osamnaest godina uspostavljali su online tematska druženja, sadržajno slična onim ranije realizovanim prilikom direktnih susreta. Tokom njihovog trajanja otvarane su aktuelne teme poput važnosti brige o sebi i okolini, iznošenja ideja o slobodnom vremenu kao prilici za uraditi sve ono što nije bilo izvodivo tokom vremena zauzetosti, izdvajanja ajeta koji pružaju optimizam u teškim vremenima. Rezultati ovih aktivnosti dobili su svoj kreativni oblik u natpisima, savjetima i motivirajućim porukama koje su objavljivane na društvenim mrežama ili isticane na vidljivim mjestima u mahalama.

91852796_217401089600132_2844254513097867264_n (1).jpg
Također, aktivisti koji čitaju arapsko pismo, sinhronizirao su učili Kur'an. U nekim slučajevima, učili su se ajeti o kojima bi se kasnije razgovarao. Neki kur'anske dijelove su predlagali koordinatori i imami sa kojima je omladina komunicirala, dok su neke birali sami na osnovu vlastitog čitalačkog iskustva.

91635032_2866332403428461_5970408311315496960_n (1).jpg
Osim ovakvog pristupa Kur'anu, na određenim punktovima Mreže mladih Objava se čitala nešto drugačije. Tako su se negdje učile i poklanjale hatme za različitim dovama. Naprimjer, nedavno obilježavanje sedamnaeste godišnjice od prve dženaze u Srebrenici, motiviralo je neke članove, da pojedinačno uče, a zajednički (tokom jednog od online susreta) poklone određene kur'anske sure i ajete pred dušu šehida.

92089883_891601671290062_168181740966248448_n.jpg
Svim pomenutim aktivnostima, članovi Mreže mladih pokazuju da su realna snaga koja umije koristiti zajednici, koja ima snagu za međusobnu motivaciju i optimizam, koja smiraj traži u Objavu i koja ne zaboravlja šehidsku žrtvu.