ukljucimo-se-u-rad-mreze-mladih74702.jpg

Početkom 2017. godine Muftijstvo sarajevsko je pokrenulo projekat „Mreže mladih“ s ciljem uvezivanja mladih kao i koordinacija njihovih aktivnosti u svim džematima na svom području. Nakon samo nekoliko mjeseci formirana je velika i snažna Mreža koja danas broji 500 koordinatora i nekoliko hiljada mladih uzrasta od 15 do 25 godina.

 

Koncept „Mreže mladih“ na prijedlog Rijaseta Islamske zajednice preuzimaju i druga muftijstva kao i mešihati Islamske zajednice izvan Bosne i Hercegovine, čime ovaj projekat dobija posebnu snagu.

 

EDUKATIVNE RADIONICE

 

Rad Mreže mladih Muftijstva sarajevskog je teritorijalno raspoređen po medžlisima, a rad organiziran kroz šest modula proljetnog i jesenjeg semestra. Način rada je koncipiran na radionicama i druženjima, kao i brojnim humanitarnim, ekološkim kao i općenito društvenim aktivnostima mladih koja iz tih radionica i druženja proističu. Radionice su koordinirane, u istom vremenu, s identičnim zadacima i ciljevima u svim medžlisima.

79022099_2227808510849610_5680483119593947136_o.jpg

 

PROMOCIJA UNIVERZALNIH VRIJEDNOSTI

 

Radionice, u okviru kojih se interaktivno i kritički razmatra vlastito okruženje, motiviraju brojne konkretne aktivnosti. Tako aktiviste Mreže mladih nerijetko susrećemo na terenu. U proteklom periodu poseban akcenat bio je na motivacijskim porukama putem različitih medija; prezentiranje poruka univerzalnih vrijednosti putem medija, bilborda, društvenih mreža ili kraćih video klipova.

73504843_2196465420650586_4340583662614478848_o.jpg

 

HUMANITARNI RAD

 

Posebno je važno djelovanje na terenu u okviru humanitarnog rada i različitih socijalnih aktivnosti, u okviru kojih su realizovane posjete bolnicama, staračkim domovima, siromašnim i iznemoglim, kao i organizovanje brojnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi, posjeta povratnicima.

86735271_2612128975562581_68635072038699008_o.jpg

 

EKOLOŠKE AKTIVNOSTI

 

Posebnu pažnju zaslužuju aktivnosti kojima je omladina pokazala brižan odnos prema vlastitoj okoline. Izdvaja se sinhronizovana akcija povodom Dana džamija, kada su mladi na više od 200 lokacije očistili svoje džamije, brojne parkove, naselja, korita rijeka.

96717975_2344154519215008_6089142519004659712_n.jpg

 

AKTIVNOSTI MREŽE MLADIH TOKOM PANDEMIJE

 

Pored toga što su redovne radionice Mreže mladih tokom perioda pandemije realizovane online, članovi Mreže su kontinuirano na terenu, te su na usluzi džematu i komšiluku. Pomažu osoba iz rizičnih skupina donošenjem hrane, kupovinom lijekova, plaćanjem računa, i slično.

99161045_2347846848845775_4420079298195488768_n.jpg

U Mrežu mladih se mogu uključiti mladi od 15 do 25 godina kod svojih mjesnih imama u džematima.