0 02 04 c5c43ca495c32ac04f65ec5f0e769ef31a3bc9f1e460a689b7f85ac1fd711e9e d968b247

U četvrtak 20. septembra 2018. god. (10. muharrema 1440. h. g.) poslije jacije-namaza u Hadži-Sinanovoj tekiji u Sarajevu uz učenje Kur'ana, zikra, salavata i ilahija organiziran je prigodan program u povodu Dana ašure.

Program je počeo pripremom posebnog jela, ašure, koje se u Hadži Sinanovoj tekiji stotinama godina na poseban način priprema. Nakon akšam namaza organiziran je tradicionalni tekijski iftar, a poslije akšam namaza izveden i zvanični program.

U sklopu programa prisutnim vjernicima obratili su se Sead Halilagić, šejh Hadži-Sinanove tekije u Sarajevu, zatim dr. Abdulgafar Velić, ispred Muftijstva sarajevskog, te dr. Ferid Dautović.

0 02 04 f701ec834b4f27c1d219ceeca1de214e4430e6321e693061ab88877e770b4de1 146883b7