U srijedu 10. januara 2024. godine muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus je u pratnji glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak Kenan-ef. Bajrića, predsjednika Medžlisa Nermina Merhemića i rukovodioca za finansijske poslove muftijstva sarajevskog mr. Muhameda Jugovića posjetio džemat Kreševo.

Džemat Kreševo se nalazi dvanaest kilometara jugo-zapadno od Kiseljaka i jedan je od petnaest džemata u sastavu Medžlisa Islamske zajednice Kiseljak. Džemat broji oko dvije stotine stalnih članova. Hadži – Hasanova džamija džemata Kreševo je jedna od dvije koje su postojale u Kreševu i ista se nalazi u registru objekata pod zaštitom države kao spomenik kulture. Prvi put se spominje 1709. godine u vakufnami izvjesnog Hadži – Hasana koji je za njeno održavanje uvakufio niz objekata. Uz objekat džamije se nalazi mezarje sa oko osamdeset nišana kao i zgrada mekteba na samom ulazu u lokalitet džamije. Imam kreševske Hadži-Hasanove džamije je Naid-ef. Kršić.

Muftija Grabus je, pored razgovora s imamom kreševskog džemata Naid-ef. Kršićem i džematlijama, posjetu iskoristio za obilazak vakufskog objekta u izgradnji pri džematu Kreševo, kao i za susret s načelnikom općine Kreševo Renatom Pejakom.

Načelnik Pejak i muftija Grabus su razgovarali o statusu i položaju vjerskih zajednica u kreševskoj općini, općim prilikama i uslovima u kojima radi i deluje džemat Kreševo. Konstatirana je kvalitetna saradnja Medžlisa IZ Kiseljak i džemata Kreševo sa lokalnom vlašću Općine Kreševo, te iskazana obostrana namjera i želja da se dobri susjedski odnosi nastave i u budućem periodu.

Dobročinitelji, vakifi, privrednici, glavni imami iz Visokog, Fojnice i Gračanice kod Visokog, te predsjednik MIZ Fojnica zajedno su sa domaćinima obišli gradilište vakufskog objekta u Kreševu i razgovarali sa predsjednikom i glavnim imamom MIZ Kiseljak. Muftija Grabus je u razgovoru sa značajnim brojem privrednika iskazao zahvalnost džematlijama i privrednicima koji su u protekle dvije godine dali doprinos izgradnji vakufskog objekta u Kreševu. Naglašene su odlučnost i spremnost kako Muftijstva i Medžlisa tako i lokalnih dobročinitelja sa područja općina i gradova Kreševo, Kiseljak, Busovača, Zenica i Sarajevo da se izgradnja ovog važnog vakufskog objekta završi u razumnom roku i da višenamjenski prostor počne koristiti svim ljudima dobre volje. Podršku okončanju izgradnje vakufskog objekta dao je i direktor Vakufske direkcije u BiH dr. Senaid Zajimović naglasivši važnost općeg dobra i razvoja vakufa u Kreševu. Vakufska direkcija u BiH je pomogla mnoge značajne vakufske projekte na području MIZ Kiseljak.