ured-za-drustvenu-brigu-logo.jpg

Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na zahtjev Vijeća roditelja Kantona Sarajevo, izdvojio je određena dodatna sredstva za pomoć porodicama u stanju socijalne potrebe. Naime, kao što je poznato, zbog vanredne situacije izazvane globalnom pandemijom koronavirusa, u Kantonu Sarajevo je aktuelno izvođenje online nastave. Međutim, djeca iz pomenutih porodica usljed nedostatka neophodne informatičke opreme (računari, tableti, mobiteli) kao i pristupa internetu suočavaju se sa otežanim redovnim praćenjem nastave.

U skladu sa novonastalom situacijom, Ured za društvenu brigu je i ovaj put, pored niza drugih realizovanih aktivnosti u stanju vanredne situacije, pozitivno odgovorio i na ovaj zahtjev Vijeća roditelja KS, a s ciljem pomoći našim najmlađim.