govorništvo 1

U sklopu planskih aktivnosti na jačanju saradnje među medresama i podrške radu sa nadarenim đacima, Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH ove godine po prvi put realizira nekoliko programa za učenike i učenice medresa sa izraženim talentima iz određenih oblasti.

Prvi takav program okupio je učenike koji se ističu u oblasti govorništva i lijepe riječi, a realiziran je u Medresi „Osman-ef. Redžović“, u utorak, 6. marta 2018. godine. Predavanje i radionica na temu „Standardi vjerskog govorništva“ organizirani su u saradnji sa Upravom za vjerske poslove, odnosno Uredom za hatabet, vaz i misijsko djelovanje. Učesnici skupa bili su predstavnici svih šest bosanskohercegovačkih medresa. Bila je ovo još jedna prilika za sticanje novih znanja, iskustava ali i za druženje, te međusobno upoznavanja i zbližavanje učenika.

Nakon proučenog ašereta prisutnima se obratio hfz. Zijad Dervić, koji zajedno sa prof. Aminom Uzunović i mr. Elmom Avdić već dvije godine uspješno vodi sekciju hatabeta u medresi – domaćinu. Hafiz je učesnike današnjeg susreta kratko upoznao sa radom i aktivnostima sekcije hatabeta u Medresi i iskazao zadovoljstvo zbog jednog ovakvog skupa, te pozvao direktora, mr. Dženana Handžića da se obrati i zaželi dobrodošlicu.

U svom govoru direktor je kazao kako je verbalizacija misaonog procesa u isto vrijeme Božiji dar na kojem trebamo biti zahvalni, ali i vještina koja se uči.

– Od medreslija se očekuje da žive vrijednosti i da komuniciraju vrijednosti. Od njih se očekuje lijepa riječ o svemu, a naročito o temeljnim islamskim vrijednostima. Poruke se ne cijene samo po sadržaju, nego i po svojim nosiocima, ali i po načinu na koji se poruka komunicira -, naglasio je direktor Handžić. Uz želju za uspješnim radom riječ je dao Seidu ef. Eminoviću, šefu odjela za srednjoškolsko obrazovanje u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH. Prof. Eminović je čestitao medresi na organizaciji ovog skupa. Najavio je naredne aktivnosti za nadarene učenike koje Uprava organizira zajedno sa medresama, i to iz oblasti literarnog stvaralaštva, kaligrafije i liderstva, te je Prve susrete učenika medresa iz oblasti govorništva proglasio otvorenim.

Centralni sadržaj susreta bilo je predavanje koje je održao mr. Meho ef. Šljivo, šef Ureda za hatabet, vaz i misijsko djelovanje. Nakon kratkog osvrta na historiju govorništva i čuvene govornike iz doba klasicizma, dotakao i govorništva u modernom dobu, posebno se kritički osvrćući na činjenicu da je govorništvo degradirano i da je postalo pragmatična disciplina. Drugim riječima, govorništvo je zahvatio populizam, koji su odreda kritikovali svi klasični mislioci, među kojima i islamski, poput Gazalija.

govorništvo 2

– Populistički govor ne rješava nijedno bitno i konkretno pitanje, nego samo zabavlja, ili uvjerava – kazao je, između ostalog, mr. Šljivo. U nastavku svog predavanja naveo je deset standarda vjerskog govorništva koje su učenici sa dosta pažnje slušali i u nastavku susreta iskoristili za analizu isječaka iz tri predavanja koja su im ponuđena nakon kratke pauze. Učenici su bili podijeljeni u grupe i trebali su analizirati svako od tih predavanja vodeći računa o tome u kojoj su mjeri usklađena sa standardima koje im je prethodno naveo. Učesnici su se sa velikim zanimanjem učestovali u analizi i diskusiji.

– O ovim temema najčešće razgovaram sa odraslim ljudima, hatibima, i zato mi je struktura današnjeg auditorija predstavljala izazov. Veoma sam zadovoljan pažnjom sa kojom su učenici pratili izlaganje i ozbiljnošću analiza koje su ponudili. Vrlo objektivno i zrelo su razmišljali i nisu se ustručavali iznijeti svoj stav što je za svaku pohvalu – kazao je na kraju mr. Meho ef. Šljivo.

Prema planu Uprave za obrazovanje i nauku do kraja nastavne godine održat će se i programi za nadarene učenike medresa iz oblasti liderstva u Tuzli, literarnog stvaralaštva u Sarajevu, te kaligrafije u Mostaru.