mreza-mladih-tretirano-aktuelno-pitanje-prednosti-i-rizika-koristenja-interneta37098.jpg

U okviru redovnog plana i programa Mreže mladih tokom vikenda 20. i 21. novembar 2021. realizovana je zajednička aktivnost na punktovima sa područja Muftiluka sarajevskog.

 

Riječ je o edukativnoj radionici “Rizici i opasnosti korištenja interneta kod djece i mladih” tokom koje su, uz osvrte koordintora, prisutni članovi Mreže mladih predstavili vlastite poglede na prednosti i opasnosti korištenja interneta, te prisustva omladine na raznim socijalnim mrežama.

 

Temeljitom i široko postavljenom analizom, aktivisti su govorili o prednostima poput dostupnosti informacija, mogućnosti javnog iskazivanja mišljenja, olakšane komunikacije, mogućnosti učenja; te opasnostima poput pogrešnog formiranja uzora, iracionalnog trošenja vremena, prihvatanja lažnih informacija, ignorisanja stvarnosti.

 

Aktivnim učešćem, aktivisti Mreže mladih su, uz analizu pomenutih aspekata, iskreno progovorili o vlastitim navikama, te pozitivnim i negativnim iskustvima korištenja interneta.

 

Između ostalog, zaključeno je kako je prilikom analize ove teme važno biti samokritičan, te shodno rezultatima ovih razgovora i analiza popravljati vlastite navike.

 

(Nedim Gondžić/muftijstvosarajevsko.ba)

FB_IMG_1637848493975.jpg

FB_IMG_1637848402099.jpg

FB_IMG_1637848407335.jpg

FB_IMG_1637848397298.jpg

FB_IMG_1637848460231.jpg

FB_IMG_1637848342108.jpg

FB_IMG_1637848419376.jpg

FB_IMG_1637848437077.jpg

FB_IMG_1637848509254.jpg

FB_IMG_1637848537459.jpg

FB_IMG_1637848357055.jpg

FB_IMG_1637848589041.jpg

FB_IMG_1637848391934.jpg