Promocija poštanske marke “Hajdar-dedina džamija i dovište na Karićima” održana je 21. jula 2023. u auli BH Pošte u Sarajevu, a u okviru tradicionalne manifestacije “Dani bosanske duhovnosti – Karići 2023”.

BH Pošta je ovaj motiv uvrstila u prigodna izdanja poštanskih marki kao posvetu simbolima historije, tradicije i običaja života muslimana ovih područja.

Muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus, koji je bio i inicijator da se ovaj motiv nađe na poštanskoj markici, zahvalio je BH Pošti na nastojanjima da, i kroz svoju društvenu odgovornost, baštini očuvanje vrijednosti tradicije i običaja.

– Sretni smo da danas prisustvujemo jednom važnom događaju za Muftijstvo sarajevsko i dakako Islamsku zajednicu.

Mi ćemo se u narednom periodu potruditi da objasnimo važnost ovog dovišta za nematerijalnu kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine.

Na preliminarnom spisku, kojeg sam imao priliku vidjeti, nažalost džamija i dovište na Karićima, koji su višestoljetna tradicija molitve na području Vareša i okoline nisu uvrštena na taj spisak. Na ovaj način, pokušat ćemo Hajdar-dedinu džamiju i dovište na Karićima približiti široj bosanskohercegovačkoj javnosti i plasirati ovu ideju u svijet – naglasio je muftija Grabus.

Muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus

Direktor BH Pošte Mirsad Mujić je podsjetio na djelatnosti javnog preduzeća koje predstavlja, navodeći da su posebno ponosni na izdavanje poštanskih markica.

Naglasio je da dodavanjem Hajdar-dedine džamije i dovišta na Karićima među motive poštanskih marki, nastoje od zaborava sačuvati kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine.

Mirsad Mujić, direktor BH Pošte

– Pored svojih redovnih aktivnosti pružanja poštanskih usluga, nama važna i draga djelatnost nam je izdavanje poštanskih markica. Na ovaj način mi promoviramo naše prirodne, kulturne ljepote, značajne datume i ličnosti za sve narode koji žive u Bosni i Hercegovini.

Poštanske markice govore o našoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti – izjavio je Mujić.

Tokom programa gostima su uručeni i prvi primjerci izdanja poštanske marke.

Poštanska marka “Hajdar-dedina džamija i dovište na Karićima” štampana je u 10.000 primjeraka, u tabaku je devet komada, a nominalna vrijednost marke je 1,10 KM.

BH Pošta je izdala i prigodan FDC koverat u tiražu od 150 komada, vrijednosti po 2 KM. 

Autor marke je dizajner BH Pošte Abdulah Branković, a poštanska marka može se pronaći na šalterima ili online, na PostShopu BH Pošte. 

(MINA)