Prvi muharrem ili prvi dan nove hidžretske 1440. godine je u utorak 11. septembra 2018. godine. Tim će se povodom u brojnim našim džamijama organizirati prigodni programi.