Nastava u Školi hifza počinje 14. septembra 2019. godine i to na sljedećih 16 punktova: Careva džamija, Istiqlal džamija, Omer ibni Hatab džamija na Stupu, Centralna džamija na Ilidži, džamija u Hadžićima, Vogošći i Ilijašu, zatim Bijela džamija u Visokom, džamija u Hanovima i Gračanici kod Visokog, gradske džamija u Kakanju, Brezi, Varešu i Olovu, te gradske džamije u Kiseljaku i Fojnici.

Nastava se održava tri puta sedmično. 

Školu hifza Muftijstva sarajevskog pohađa 600 polaznika. Nastava u Školi hifza odvija se u tri stepena; hifz Amme džuza, zatim hifz 29. džuza, te hifz cijelog Kur'ana. U maju ove godine održane su brojne akademije u svim medžlisima na kojima su podjeljenje diplome za 250 polaznika, koji su položili prvi i drugi stupanj.