1. dan nove hidžretske 1439. godina je u četvrtak 21. septembra