Danas su počeli radovi na arheološkim iskopavanju na lokalitetu Kalin hadži Alijine džamije, smještenom u neposrednoj blizini Narodnog pozorišta u Sarajevu, na uglu ulica Kulovića i Branilaca Sarajeva.

Općina Centar je u saradnji s Vakufskom direkcijom i Muftijstvom sarajevskim  finansirala postavljanje zaštitne ograde oko ovog lokaliteta.  Na zaštitnoj ogradi postavljen je i projekt kojim je predviđen mogući budući izgled arheološkog parka i lokaliteta nekadašnje džamije. 

Glavni projekat revitalizacije arheoloških nalaza Kalin-hadži Alijine džamije i uređenja zapuštenog kompletnog lokaliteta parka uradio je Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, koji je zadužen za nadzor ovog projekta.

 Kalin hadži Alijina džamija podignuta je 1535. godine. Srušena je neposredno nakon Drugog svjetskog rata 1947. godine.

111112113114115