careva.jpg

Prvi muharrem ili prvi dan nove hidžretske 1441. godine je u subotu 31. augusta 2019. godine. Tim će se povodom u brojnim našim džamijama organizirati prigodni programi.