logo za press

Mreža mladih jedna je najbrojnija organizacija mladih na širem području sarajevske regije. Mreža mladih, čije je osnivač Muftijstvo sarajevsko, broji 500 koordinatora i nekoliko hiljada članova i aktivista, koji svoje aktivnosti realiziraju na području 20 općina.  Kroz različite aktivnosti Mreža mladih želi ukazati na brojne izazove koji se nalaze pred mladima, te kroz konkretne progamske sadržaje ponuditi mogućnost da se usavršavaju u različitim disclipinama razvijajući kritičko razmišljanje te sposobnost da ispolje svoju ideju i kreaciju s druge strane.

U 2019. godini Mreža mladih planira realizirati brojne aktivnosti, radionice, druženja mladih, eduaktivne ekskurzije, susrete mladih, kao i brojne humanitarne, ekološke, edukativne, općenito socijalne aktivnosti.