U Sarajevu je 24. i 25.marta 2017. održan seminar „Vjerske vrijednosti i javni prostor“ u organizaciji Muftijstva sarajevskog i fondacije Konrad Adenauer. Učesnice seminara su bile koordinatorice za ženski aktivizam medžlisa Muftijstva sarajevskog, studentice Fakulteta islamskih nauka, studentice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i koordinatorice Gazijine medrese, Medrese u Visokom i Fakulteta islamskih nauka.  Tokom dvodnevnog seminara učesnice su imale priliku slušati predavanja o javnom nastupu, medijima, izgradnji mira kroz osmišljeno prezentiranje u javnosti, kao i pripremi saopštenja za javnost.

Ovaj seminar je nastavak aktivnosti sa ovom temom, jer su Muftijstvo sarajevsko i Fondacija Konrad Adenauer u maju 2016. održali seminar pod istim nazivom. Seminar je bio jako uspješan i javila se potreba za nastavkom edukacije. Život u multikulturalnom i multireligijskom društvu podrazumijeva i pažnju o načinu na koji se komunicira i kako se predstavljaju vjerske vrijednosti u javnom prostoru. Mediji mogu biti od pomoći ukoliko se poštuju zakonitosti javnog govora.

seminar2Uvodno predavanje o medijima je imala prof.dr.Lejla Turčilo, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Profesorica je naglasila sve veću važnost medija i koliko je važno da se koriste prilike promoviranja vjerskih vrijednosti u medijima. Zbog velike odgovornosti javnog govora i predstavljanja i same institucije Islamske zajednice, profesorica je govorila o dobroj pripremi i pravilima uspješnog prezentiranja u medijima, ali i u svakom javnom pojavljivanju.

Mr.Amra Pandžo je govorila o izgradnji mira kroz osmišljeno prezentiranje u javnosti. Naglasila je važnost rada na sebi i rada s drugima. „Ako osjećate snagu da budete mostovi, da budete donositelji osmijeha, milosti, ljubavi – krenite u rad sa drugima.“ – poručila je Amra Pandžo učesnicama seminara.

Adnan Rondić je govorio o medijskom nastupu, o temeljitoj pripremi teme, kao i važnosti vizuelnog dojma. Trema vrlo često blokira sagovornike, pa je Adnan, kao novinar sa uspješnom karijerom i bogatim iskustvom, otkrio tajne suočavanja sa tremom.

Una Bejtović je govorila o važnosti da događaje koji su se dogodili ili koje pripremamo, učinimo dostupnim javnosti. Saopštenje za javnost kao alat je važno, jer je ono put do medija i upoznavanja šire javnosti o aktivnostima.

Arduana Pribinja, novinarka sa uspješnom karijerom, je govorila o tome koliko je važna temeljita priprema, kako bi se na pravi način prenijela poruka. Pošiljalac poruke treba biti kompetentan, smiren, jednostavan i treba da poštuje sagovornika i one koji prate određeni medij.

Svi predavači su pripremili i radionice, tako da su učesnice imale priliku da praktično primjene ono što su naučile na seminaru. Pitanja i komentari učesnica najbolje pokazuju koliko je važno raditi na edukaciji i usvajanju vještina svih onih koji rade s ljudima.

Organiziranje seminara sa ovom temom je bitno za edukaciju vjerskih službenica za javni nastup i jedna je od aktivnosti Muftijstva sarajevskog u promoviranju vjerskih vrijednosti u bosanskohercegovačkom društvu.