18273d4583749f43446e3b158a58964cSarajevo, 10. januar 2018. (MINA) – Danas je u Sarajevu održana promocija publikacije „Analiza ideologije tekfira i nasilnog ekstremizma“ koju je organizovalo Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Muftijstvom sarajevskim.Promotori su bili prof. dr. Fikret Karčić, prof. dr. Enes ef Ljevaković te Muhamed Jusić.

U uvodnom obraćanju, podsjećajući na hronologiju događaja koji su doveli do izrade jedne ovakve publikacije, sekretar Vijeća muftija mr. Ahmed Purdić, istaknuo je da se Islamska zajednica kroz svoj rad na različite načine i kroz različite institucije suprotstavljala i suprotstavlja ideološkom tumačenju islama i zloupotrebi vjere. „Zajednica je imala puno više aktivnosti u čijem nazivu se ne spominje vjerski radikalizam niti  nasilni ekstremizam ali koji su direktno uticali na smanjenje te pojave među pripadnicima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tu prije svega mislimo na svakodnevne aktivnosti Zajednice na temeljima islamske tradicije i bosanskog iskustva življenja i prakticiranja islama, a koje realiziraju naši imami kroz mektebsku nastavu, hutbe, predavanja i brojne druge aktivnosti, kao i naši vjeroučitelji u osnovnim i srednjim školama“, kazao je između ostalog Purdić koji je također dodao da će uskoro, zbog velikog interesovanja ova studija biti prevedena i na engleski jezik.
 
db7ceaaf3006af3ac18420036ee3dcbc
 
Prof. dr. Fikret Karčić istaknuo je da nema religije niti svjetovne ideologije koja je imuna na nasilni ekstremizam te ukazao na činjenicu da nasilni ekstremizam ima svoje društvene, političke i ekonomske uzroke i dok se oni ne riješe uvijek će biti neko ko će se pozvati na nasilje. „Kada se ispune ti uslovi onda dolazi do opravdavanja nasilja i inspiracije. Tu se onda koristi vjera i svjetovne ideologije. Stoga kada imamo na umu razliku između uzroka nasilnog ekstremizma i opravdavanja istog onda je jasno šta ko može da uradi u borbi protiv tog zla. Država prvenstveno mora da se bavi uzrocima. Vjerske zajednice mogu jedino da se bave delegitimizacijom ideja i to je upravo ono što je Vijeće muftija uradilo putem ove publikacije“, kazao je dr. Karčić.

Muftija sarajevski dr. Enes ef. Ljevaković je kazao da je u proteklom periodu Islamska zajednica posebnu pažnju posvetila borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma ali i ideologije tekfira kao ideološkom supstratu na kojem se nakalemio i razvijao korov nasilnih i ekstremističkih djelovanja. „Na tom tragu Vijeće muftija je formiralo i komisiju sa zadatkom da analizira ovu ideologiju i kroz analizu njenih ključnih akaidskih i fikskih pojmova i koncepata. Nakon toga obrađene teme su uobličene u formu studije ili analize i nedavno publicirane javnosti“, kazao je muftija Ljevaković. On je također najavio promociju ove publikacije na području svih muftijstava: „Preporuka Vijeća muftija je da se u svim muftijstvima organizira promocija ove analize s ciljem da se još jednom jasno iskaže stav Islamske zajednice o ovom pitanju, da se potcrta njena opredijeljenost za njoj primjere oblike borbe protiv ideologije tekfira i protiv pošasti nasilnog ekstremizma i terorizma te da preventivno djeluje putem edukacije i medija te direktne komunikacije sa ljudima, posebno mladima koji su najpodložniji indoktrinaciji i manipulaciji“, naglasio je muftija Ljevaković te dodao da je terorizam, zlonamjerno okarakterisan kao islamski, poslužio, što direktno što indirektno, kao opravdanje za izravno miješanje u unutrašnje poslove muslimanskih zemalja kao i ratove i okupaciju pojedinih država te za satanizaciju islama i muslimana u svijetu.  

1d50bae089f6446c319fb9c503bb92c4

– Stalno i iznova, muslimani i njihova ulema, i ovdje u našoj domovini ali i širom svijeta, kada se pojavi neka teroristička tvorevina, oni govore jedno, a to je da to nije islam već da je to zloupotreba islama“, kazao je Muhamed Jusić istakavši da danas zahvaljujući internetu ljudi, posebno mladi, imaju mogućnost pristupa ovakvim ideologijama. On se također uz kratka pojašnjenja osvrnuo i na zloupotrebu kur`anskih riječi i hadisa kao i vjerske terminologije u opravdavanju tekfira i ideologije nasilnog ektremizma.

Na kraju treba dodati da je ova analiza u elektronskoj formi dostupna na web-stranici Centra za dijalog – Vesatijja.

e0c4a0dd14092d84b50a92153725af7f