U prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke održana je prezentacija „Mreže mladih Muftijstva sarajevskog“ kao i predramazanskih aktivnosti mladih s područja Muftiluka sarajevskog.

Početkom ove godine Muftijstvo sarajevsko je pokrenulo projekat „Mreže mladih“ s ciljem uvezivanja mladih kao i koordinacija njihovih aktivnosti u svim džematima na svom području. Nakon samo nekoliko mjeseci formirana je velika i snažna Mreža koja danas broji 500 koordinatora i nekoliko hiljada mladih uzrasta od 15 do 25 godina.

Muftija sarajevski prof. dr. Enes Ljevaković istakao je da u ovoj prvoj fazi „Mreža mladih“, koja već sada postaje važan dio sistema Islamske zajednice, uključuje 250 džemata, dok će naredna faza obuhvatiti i svih 1400 džemata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i kao i sve džemate bošnjačke dijaspore. Koncept „Mreže mladih“ na prijedlog Rijaseta Islamske zajednice preuzimaju i druga muftijstva kao i mešihati Islamske zajednice izvan Bosne i Hercegovine, dodao je muftija Ljevaković.

U protekla tri mjeseca na području 16 općina Muftiluka sarajevskog organizirane su brojne radionice s mladima. Sve radionice bile su koordinirane, u istom vremenu, s identičnim zadacima i ciljevima. Rezultati radionica bit će implementirani u narednom predramazanskom periodu. Pomoćnik muftije sarajevskog za vjerske poslove i obrazovanje dr. Abdulgafar Velić istakao je tri osnovne aktivnosti «Mreže mladih». Prva aktivnost jesu poruke univerzalnih vrijednosti, koje će se prezentirati javnosti putem medija, bilborda, društvenih mreža i kraćih video klipova. Druga aktivnost jeste više od 200 ekološki akcija na Dan džamija (7. maj), kada će mladi čistiti džamije, brojne parkove, naselja, korita rijeka, i sl. Treća aktivnost jeste humanitarni rad i različite socijalne aktivnosti, koje uključuju posjete bolnicama, staračkim domovima, siromašnim i iznemoglim, kao i organiziranje brojnih akcija dobrovoljnog darivanja krvi, posjeta povratnicima.

Koordinator u radu s mladima Muftijstva sarajevskog Miralem Babajić istakao je da je vizija Muftijstva sarajevskog izgradnja pozitivnog i proaktivnog stava kod mladih, što podrazumijeva život usklađen i inspiriran sa uzvišenim principima vjere i njenim univerzalnim vrijednostima, te aktivno učešće u svim potrebama društva u kojem živimo. Cilj nam je do 2022.g., kada obilježavamo 1400.g. od Hidžre, imati funkcionalan i samoodrživ program, sa specijaliziranim omladinskim centrima/prostorima za edukaciju, planove i aktivnosti, te mlade ljude inspirirane za svakodnevno činjenje dobra, pomaganje i volonterizam, zaključio je Babajić.

Za 20. maj predviđeni su Susreti mladih u Domu mladih KSC Skenderija, kada će svi koordinatori Mreže mladih prisustvovati ovom skupu i iznjeti svoje referate. To će biti jedan ozbiljan i do sada jedinstven skup kad je riječ o radu Islamske zajednice s mladima, naveo je Rijad Delić, član programskog tima Mreže mladih. Na kraju ispred programskog tima posebno su istaknuti i zahvalili se sponzorima i partnerima „Mreže mladih“ Bhtelecomu,  BH Pošti, Plakat.ba, Gradu Sarajevo, Općini Centar i Općini Novi Grad Sarajevo. 

svi učesnici

Almedina Karkelja 1abdulgafar velićMuftija dr. Enes LjevakovićMiralem babajićRijad Delić