21117116384_d60aa00098_b.jpg

Donosimo nekoliko poruka hutbe dr. Abdulgafar ef. Velića, glavnog imama MIZ Sarajevo, održane prošlog petka u u džamiji na Šancu. Tekst hutbe je objavljen na zvaničnom web-portalu MIZ Sarajevo.

 

Uzvišeni Allah kaže da Njegove kuće grade oni koji vjeruju u Njega i u Sudnji dan, dok nas je Božiji poslanik podsticao na angažman kroz gradnju i održavanje džamija, skupa sa obećanjem da će nagrada za njih biti ista takva u Džennetu. Svaka džamija na svijetu poseban je ukras i obilježje svih muslimanskih naroda i imaju svoje specifičnosti. Naše džamije imaju svoje posebnosti jer ih grade ljudi, a ne država. Mi svoje džamije većinom gradimo u blizini šehitluka, stoga one imaju poseban ruhanijjet i posebnu vrijednost.

 

Džamije su simboli naše slobode, mjesta naše zrelosti, budnosti i ozbiljnosti. One su mjesta našeg zajedništva gdje se okupljamo, razgovaramo i dogovaramo. One su mjesta naše pojedinačne i kolektivne pobjede.

 

Čuvajmo sve običaje i sve tradicije naših bosanskih džamija. Čuuvajmo naš mekteb koji je primjer islamske tradicije Bošnjaka, kakav ćemo rijetko naći igdje u svijetu. Naše džamijske zikrove, dersove, mevlude, svečane programe povodom mubarek noći i sve druge ukrase naših sehara – naših džamija. U džamijama se učimo redu, sistemu i borbi za dobro.

sanac-2-1.jpg