snaga

Muftijstvo sarajevsko i World Vision su u proteklih godinu dana radili na pripremi   projekta   Snaga   porodice.

Cilj   projekta   je  osnaživanje   porodice   i braka, promoviranje i jačanje njihovih vrijednosti, a u svrhu skretanja pažnje i

prevazilaženja   problema   i   kriza   s   kojima   su   suočene   ove   dvije   važne institucije.

S tim ciljem je u martu održan set radionica u Fojnici, na kojima je 

testu   bio   podvrgnut   materijal,   metodologija   i   sami   realizatori   radionica.

Nakon uspješnog seminara u Fojnici,  održan je i  seminar u  Sarajevu 3-5.

novembra 2017. na kojem su polaznici bili predstavnici medžlisa Muftijstva

sarajevskog  delegirani od glavnih imama. Oni su bili učesnici radionica, ali su

imali i edukaciju o radioničarskom načinu rada. Cilj Muftijstva sarajevskog je

da educira realizatore radionica i da rad sa porodicama postane redovna

aktivnost   medžlisa.   Ciljne   skupine   sa   kojima   će   se   raditi   radionice   su

supružnici,   roditelji,   kao   i   mladići   i   djevojke   koji   planiraju   brak.   Ciljnim

grupama će biti pružena podrška u pripremi i građenju porodice kao sigurnog

okruženja,   punog ljubavi   za   dobrobit  i  zaštitu   svih  njenih   članova  kao  i

odgoja   djece.   Radionice   na   poseban   način   tretiraju   prošlost,   sadašnjost   i

budućnost.

Radionice su pripremane prema Priručniku sa tematskim radionicama, a po

metodologiji koju World Vision provodi sa porodicama širom svijeta.  Prema

principima   Islama,   a   po   pomenutoj   metodologiji   Priručnik   je     priredila

mr.Nermina   Baljević.   Stručni   tim,   pored  prof.Baljević   čine   prof.dr.Mustafa

Hasani,  mr.Sulejman  ef.   Čeliković,  dr.Abdulgafar  ef.Velić,  mr.Amra  Pandžo,

mr.Nikica Lubura Reljić i mr. Sabrija Mehmedović. Tim će uključiti još nekoliko

profesora, jer je cilj da se projekat implementira i u drugim muftijstvima. U

Sarajevu su seminar pratili  i predstavnici  Muftijstva tuzlanskog. 

Snaga 1snaga 2snaga 3snaga 4snaga 5snaga 6snaga 7