Mjesec rođenja posljednjeg Allahovog poslanika nastupa 20. novembra i traje do 19. decembra. Dvanaesti dan ovog mjeseca, tj. dan kada je rođen Muhamed a.s., je 1. decembra. Tim će se povodom u svim našim džematima i medžlisima organizirati prigodni programi kao i brojne različite aktivnosti i sadržaji.