Web-poruke-ahdname.jpg

Muftijstvo sarajevsko u saradnji sa Medžlisima Islamske zajednice Kiseljak i Fojnica, kao i Centrom za dijalog Vesatija i Institutom za islamsku tradiciju Bošnjaka i ove godine organizira manifestaciju Poruke Ahdname 2019.

Sadržaji manifestacije poruke Ahdname 2019. su:

– Tribina „Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu svjetova“ u Vakufsko administrativnom centru u Kiseljaku 25. aprila 2019. godine s početkom u 17:00. Učesnici ove tribine su: dr. Ferid Dautović, dr. Elvir Duranović, dr. Hikmet Karčić, hafiz mr. Sumeja Ljevaković.

– Okrugli sto na temu „Tradicija suživota u Srednjoj Bosni“ u Fojnici (hotel Reumal) 26. aprila 2019. godine u 17:30. Učesnici okruglog stola su: mr. Husein ef. Smajić, zamjenik reisu-l-uleme i predsjednik Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, fra Mirko Majdandžić, dr. Nusret Isanović, dr. Senad Ćeman i Edin ef. Rojo.

– Likovna kolonija na Milodražu u haremu Sultan Fatihove džamije 27. aprila 2019. godine.

– Tradicionalni mevlud, džuma namaz i zajednički iftar u džamiji Mehemda Fatiha u Milodražu 24. maja 2019. godine.