Muftija sarajevski prof. dr. Enes ef. Ljevaković posjetio je predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dr. Denisa Zvizdića. Tom je prilikom muftija sarajevski upoznao dr. Zvizdića s vjerskim, kulturnim i obrazovnim aktivnostima koje Muftijstvo sarajevsko realizira u narednom periodu. Muftija je posebno naglasio aktivnosti “Mreže mladih” kao važnost pokretanje manifestacije “Poruke Ahdname”.

Dr. Zvizdić je podržao aktivnosti Muftijstva sarajevskog te potvrdio svoje prisustvo na 1. susretima mladih Muftijstva sarajevskog 20. maja 2017. u Domu mladih, te istakao važnost održavanja manifestacije “Poruke Ahdname” kao i naučne konferencije “Multireligijska Bosna, poruke Ahdname i savremeni kontekst” 25. maja 2017. u Kiseljaku, a koja je u sklopu ove manifestacije.

premijer