U utorak, 11. septembra 2023. godine muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus upriličio je radni sastanak s muhaffizima Škole hifza Muftijstva sarajevskog. Sastanku su prisustvovali i rukovodioci službi za vjerske i finansijske poslove Muftijstva, kao i hfz. Džemal Mosleh, direktor Fondacije “Hifz Časnog Kur'ana” iz Sarajeva.

Na području Muftiluka sarajevskog postoji 18 punktova Škole hifza: Sultan Fatihova džamija, Džamija Donji Velešići, Bosanska džamija – Alipašino Polje C faza, Džamija Omer ibn Hattab – Stup, Džamija u Sokolović Koloniji, Centralna džamija u Vogošći, Centralna džamija Hadžići, Centralna džamija Ilijaš, Šerefuddin Bijela džamija Visoko, IC Hanovi Visoko, Džamija u Gračanici, Čaršijska džamija u Kaknju, Čaršijska džamija u Kiseljaku, Čaršijska džamija u Fojnici, Gradska džamija u Brezi, Čaršijska džamija u Varešu, Džamija Gornje Olovo i Džamija Olovske Luke.
Nastava u Školi hifza odvija se u pet nivoa: hifz Amme džuza, hifz 29. džuza, hifz 28. džuza, hifz 26. i 27. džuza te hifz cijelog Kur’ana. Škola hifza ima svoj godišnji plan i program. Nastava se odvija tri puta sedmično po dva sata. Škola hifza ima jednogodišnje takmičenje polaznika u različitim kategorijama.
Do sada je više od 25 polaznika Škole hifza Muftijstva sarajevskog upotpunilo učenje Ku’ana napamet, te steklo titulu hafiza pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka muhaffizi su Muftiju upoznali sa aktivnostima i rezultatima Škole hifza na području svojih medžlisa u protekloj godini, te su usaglašeni konkretni planovi za buduće djelovanje Škole hifza Muftijstva sarajevskog. Zaključeno je da Škola hifza Muftijstva sarajevskog ima sve predispozicije i kapacitete da postane najrespektabilnija u ovom dijelu svijeta.

Izvor: Redakcija