71781520-55AF-412E-A6D3-E30FCBD259CE.jpeg

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je realizovala sjetvu na 116 hektara vakufskog zemljišta. Sa medžlisima iz cijele BiH napravila je analizu i spisak zemljišta sa specifikacijom vrste sadnje i potrebnim materijalnim sredstvima da bi ta sadnja bila završena.

 

Na ovim površinama su se sijali kukuruz, krompir, luk, grah i heljda zavisno od područja gdje se vrši sjetva i sadnja i u skladu sa klimatskim uvjetima.

 

Na području Medžlisa islamske zajednice Kiseljak zasijano je 12.300 m2 vakufskog zemljišta. Od toga je zasijano 7 duluma krompira, 2 duluma kukuruza i preko 3 duluma luka.

1C330CE7-355A-4516-A1A3-E971DC718219.jpeg

U prethodnim danima se dižu usjevi, te je na području MIZ Kiseljak podignuto 1200 kg luka i 9 tona krompira.

 

MIZ Kiseljak će u narednim danima u saradnji sa Vakufskom direkcijom cjelokupni prinos krompira i luka podijeliti ustanovama, zavodima za zbrinjavanje djece i omladine, javnim kuhinjama i drugim koji pomažu socijalno ugroženim kategorijama društva, a u isto vrijeme, izvršit će se pripreme za jesensku sjetvu žitarica.

 

MIZ Kiseljak je u zadnjih 5 godina sa Vakufskom direkcijom realizovao više projekata. Izgrađen je Vakufaki centar i Obdanište „Ikre“ u Kiseljaku u haremu Čaršijske džamije, te oživljen vakuf iz 1873. godine u haremu Šehidske džamije na Han Ploči “Divanhana”.

96F5C9B9-24B9-4B6D-8D86-AAD8BF812F3E.jpeg