ruze-1-1160x773.jpg

Muftija sarajevski dr. Enes-ef. Ljevaković je otvorio sinoć u Hanikahu Gazi Husrev-begove medrese 16. manifestaciju Dani o Allahovom Poslaniku Selam, ya Resulallah 2020. i uputio mevludsku poruku koju prenosimo u cijelosti.

 

Bismillahir-rahmanir-rahim.

 

Elhamdu lillah, vesselatu vesselamu ala resulillah

 

Poštovani vjernici i vjernice,

 

Svevišnji Gospodar u Kur’anu Časnome kaže: „Allah i meleki Njegovi salavat donose na Vjerovjesnika. O vjernici, i vi na njega salavat donosite i selame mu šaljite.“ (El-Ahzab, 56)

 

Slijedeći ovaj kur’anski poziv, muslimani i muslimanke kroz mnogobrojne forme i sadržaje u raznim prilikama i stanjima donose salavat i selam na Vjerovjesnika, a.s., njegovu časnu porodicu i ashabe koji su ga nepokolebljivo slijedili i pomagali u realizaciji vjerovjesničke misije i njenih plemenitih ciljeva. Jedna od posebno zastupljenih i omiljenih formi iskazivanja poštovanja i ljubavi prema Vjerovjesniku Muhammedu, a.s., ali i načina prenošenja informacija o njegovom životopisu najširem krugu vjernika kod nas, jeste mevludi-šerif, kojeg priređujemo tokom cijele godine raznim povodima, a posebno tokom mjeseca rebiul-evvela, mjeseca mevluda, u kojem je rođen Allahov Poslanik, a.s.

 

U svim našim džematima, medžlisima i muftijstvima ovim povodom organiziraju se prigodne manifestacije s raznovrsnim sadržajima, među kojima je mevlud najtrajnija i najprepoznatljivija programska aktivnost. Medžlis IZ Sarajevo i ove godine, po ustaljenoj praksi koja je prerasla u tradiciju, organizira manifestaciju Dani o Allahovom Poslaniku – Selam ya Resulallah, u čijem okrilju se priređuju i realiziraju mnogobrojni programski sadržaji, koji sa različitih aspekata govore o Vjerovjesniku, njegovom životu i poslaničkoj misiji. Ovogodišnja manifestacija u znaku je lijepe riječi; njen moto je kur’anski ajet: „Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi…“ 

ruza-manuifestacije-1-1160x727.jpg

Lijepa riječ krijepi i liječi; osim što je po sebi dobro djelo, može popraviti i prethodno učinjeno loše djelo ili makar umanjiti njegove štetne posljedice, dok ružna riječ, osim što je po sebi loše djelo, kvari i prethodno učinjeno dobro djelo ili umanjuje njegove pozitivne efekte, kao što kaže Svevišnji Gospodar: „Lijepa riječ i izvinjenje vrijedniji su od milostinje koju prati vrijeđanje…“ (El-Bekare, 263)

 

Mevlud je lijepa riječ o Allahovom poslaniku, a lijepa riječ o njemu dio je „lijepog plodonosnog zborenja o kojem Kur’an govori u suri Ibrahim: „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer – lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu; ono plod svoj daje u svako doba koje Gospodar njegov odredi – a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili.“ (24-25)

 

Prema tumačenjima nekih mufessira, lijepa riječ (kelime tajjibe) o kojoj se govori u ovom kur’anskom ajetu jeste kelimei-šehadet. Tevhid je čvrsti korijen koji stablo drži stabilnim i jakim, a široka i visoka krošnja su njegove manifestacije, koje je Vjerovjesnik a.s. svojim primjerom, svojim riječima i djelima potvrdio i razradio.

 

Kur’an nam poručuje: „Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi: – jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima, šejtan je, doista, čovjekov otvoreni neprijatelj.“ (El-Isra, 53)

ruza-1160x651.jpg

Gdje god zavlada neprijateljstvo među Allahovim robovima, gdje god  i kad god  njihove međusobne odnose budu modelirali i usmjeravali ružna riječ, uznemiravanje, kleveta, vrijeđanje, omalovažavanje, neosnovano sumnjičenje i optuživanje, znajte da je tu šejtan posijao svoje sjeme i upetljao svoje ruke. Kur’an posebno upozorava na one koji pušu u uzlove raspirujući vatru mržnje i neprijateljstva među ljudima: „Reci: Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije.“ 

 

Zato je važno da u ovim mubarek danima mjeseca rebiul-evvela, mjeseca mevluda, potcrtamo i afirmišemo vrijednost lijepe riječi u javnom i privatnom prostoru, koja kao mehlem liječi bolesna srca i duše.

 

Mevlud, kojim osvježavamo i produbljujemo naše znanje o životopisu Vjerovjesnika Muhammeda a.s., kojim snažimo našu ljubav, odanost i privrženost njegovoj ličnosti i misiji, a.s., naš je odgovor na ružnu riječ, na opetovano vrijeđanje i karikiranje Poslanikove ličnosti, koje se s vremena na vrijeme iskazuje u nekim ksenofobičnim sredinama i društvima.

 

U vrijeme kada ružna riječ preplavljuje mnoge medije i društvene mreže, kada netrpeljivost i podmetanja dominiraju u međuljudskim odnosima u mnogim društvenim sferama, lijepa riječ potrebnija nam je više nego ikada. Ni demokratija ni pravo na slobodu govora, različitost stavova, mišljenja i uvjerenja, ni političko nadmetanje za mandate nisu opravdanje za ružnu riječ, za laž, klevetu,  vrijeđanje i omalovažavanje.

 

Ružna riječ ne gradi već razgrađuje, ne ujedinjuje, već razjedinjuje, ne popravlja, već kvari, ne unaprijeđuje, već unazađuje, ne pomaže, već odmaže. Vjerovjesnikov životopis, njegov moral, ponašanje i odnos prema ljudima, njegove riječi i djela, o kojima se mnogo govori tokom mjeseca mevluda, najbolja su inspiracija i podstrek za sve vjernike i vjernice da vlastite riječi i djela usklade s njegovim primjerom i sunnetom. „Vi u Allahovom Poslaniku – kaže Svevišnji – imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.“ (El-Ahzab, 21)

 

Neka nam je svima mubarek mevludi-šerif, neka unese radost i duhovnu okrjepu u naše domove i porodice, u naše džemate i Zajednicu kroz raznovrsne programske sadržaje. Otvorimo naša srca i duše za lijepu riječ i njeno blagotvorno i plodonosno djelovanje.

 

Neka nas Svevišnji pomogne da činimo samo ono s čime je On zadovoljan. Amin.

muftijina-poruka-scaled.jpg

(sarajevskimedzlis.ba)