thhgdf.jpg

Džemat Čaršijske džamije u Kaknju najveći je džemat Medžlisa IZ-e Kakanj a Čaršijska džamija centralna džamija ovog Medžlisa.

Ovo je relativno mlad džemat, s obzirom da je nastao u preratnim godinama a džamija proklanjana 2004. godine, mada nisu bili zaokruženi svi planirani radovi. Tada je bilo važno pustiti u funkciju ovaj vjerski objekat za koji je bila više nego nasušna potreba.

Međutim, do današnjeg dana Čaršijska džamija u Kaknju nije imalo svoje svačano otvorenje a prošlo je evo petnaest godina. Za ovih petnaest godina Čaršijska džamija svjedočila je velikim programima, hatmama, mevludima, tribinama… Skoro da nema niti jednog značajnijeg imena na vjerskoj sceni Bosne i Hercegovine a da nije posjetio ovu Allahovu kuću.

Na dnevnom nivou u ovu džamiju svrati između 500 i 1000 klanjača a samo na džumi bude isto toliko.

Za ovih proteklih petnaest godina vršeni su određeni tehničko-kozmetički radovi na džamiji ali ona je sada u situaciji da joj je potreban detaljniji osvrt i radovi koji će joj vratiti prvobitni izgled i pripremiti je za svečano otvorenje.

S tim u vezi džematski odbor pokrenuo je veliku akciju pod nazivom: Zajedno do otvorenja u kojem se planiraju svi potrebni radovi koji će na koncu dovesti do svečanog otvorenja ove džamije.

Džematski odbor Čaršijske džamije u Kaknju poziva sve zainteresovane, fizička i pravna lica, koji su u mogućnosti da se uključe u ovu hairli akciju kako bi sebe ugradili u ovu Aqllahovu kuću u kojoj se svakodnevno moli veliki broj vjernika.

Uzvišeni Allah kaže”Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.” (Et-Tevbe, 18)

A Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Ko učestvuje u gradnji džamije onoliko koliko je potrebno da se napravi gnijezdo vrapca, ili manje, Allah će mu sagraditi dvorac u Džennetu.“ (Ibn Madže)

Na facebook stranici Džemat Čaršija jotros je objavljano ovo obavještenje:

Braćo i sestre
Obavještavamo vas da uskoro počinju radovi na adaptaciji naše Čaršijske džamije u Kaknju.
Jutros su izvršeni posljednji pregledi pred početak radova
Prva faza biće saniranje krova,
Potom, inšallah, radimo na zatvaranju sofa i natkrivanju ženskog ulaza.
Slijedi zamjena cjelokupne stolarije i uređenje fasade i enterijera džamije.
Džematski odbor kreće u ovaj hairli projekat
Slobodno se mogu pridružiti svi koji žele uvakufiti dio svoga imetka u ovu Allahovu kuću.

Broj računa na koji se mogu uplatiti sredstva za akciju: Zajedno do otvorenja je: 1340100000000120 – 506111 – 20 poziv na broj 100096 na ime Džematski odbor Čaršijske džamije – Maid Hadrović

Svrha uplate donacija za Čaršijsku džamiju u Kaknju.

Molimo Uzvišenog Allaha da nam olakša uređenje ove Njegove kuće, a On, dž.š., će svakoga koji bude učestvovao u tome, zasigurno, obilato nagraditi.

Elvedin Ibrahimspahić

etttz.jpguhgf 1.jpgghgtfhgt.jpg